> Anthraquinone | آنتراکینون
آفتاب
کد D150593

Anthraquinone | آنتراکینون


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آنتراکینون

واژه انگلیسی
Anthraquinone

توضیحات
ماده‌ای زردرنگ به فرمول C۱۴H۸O۲ که از آنتراسن به‌دست می‌آید.