آفتاب
کد D133906

Instigator | آتش‌افروز


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آتش‌افروز

واژه انگلیسی
Instigator

توضیحات
‍Conspirator