آفتاب
کد D133898

Open seas | آب‌های بین‌المللی


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آب‌های بین‌المللی

واژه انگلیسی
Open seas

توضیحات
High seas international Waters