> White-collar worker | کارگر یقه سفید، کارمند دفتری، کارگر پشت میزنشین، کارمند یقه سفید، کارمند اداری، مستخدم اداره، مأمور
آفتاب
کد D133297

White-collar worker | کارگر یقه سفید، کارمند دفتری، کارگر پشت میزنشین، کارمند یقه سفید، کارمند اداری، مستخدم اداره، مأمور


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
کارگر یقه سفید، کارمند دفتری، کارگر پشت میزنشین، کارمند یقه سفید، کارمند اداری، مستخدم اداره، مأمور

واژه انگلیسی
White-collar worker

توضیحات
اصطلاحی است که برای کارکنان اداری و پشت میزنشین به‌کار می‌رود. به کسانی‌که در کارخانه کار می‌کنند، کارگران یقه آبی می‌گویند.