آفتاب
کد D10788

Keynes, John Maynard | کینز، جان مینارد


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
کینز، جان مینارد

واژه انگلیسی
Keynes, John Maynard

توضیحات
(۱۸۸۳ - ۱۹۴۶) اقتصاددان انگلیسی است که تحصیلات خود را در Eton و در King's college کیمبریج به پایان رسانید و بیشتر به ریاضیات و فلسفه توجه داشت و سرانجام به علم اقتصاد روی آورد و با آلفرد مارشال آشنایی یافت. در اسل ۱۹۰۶ میلادی وارد خدمات کشوری گردید و از اوقات اضافی و باقی مانده برای نگارش رسالهٔ پااین تحصیلی استفاده نمود و در سال ۱۹۰۸ میلادی آن را آماده ساخت آلفرد مارشال اگر چه این رساله را رد نمود ولی به کینز دانشیاری در اقتصاد را پیشنهاد کرد که پذیرفته شد. کینز در سال ۱۹۱۲ میلادی سردبیر مجلهٔ Economic Journal گردید و در سال ۱۹۱۳ میلادی دبیر انجمن پادشاهی اقتصاد و عضو کمیسیون پول و امور مالی هند شد. کینز طی جنگ جهانی نخست در خزانه‌داری کار مهمی در باب وام‌های متفقین انجام داد و در انجمن صلح پاریس رئیس هیئت نمایندگی خزانه‌داری کار مهمی در باب وام‌های متفقین انجام داد و در انجمن صلح پاریس رئیس هیئت نمایندگی خزانه‌داری انگلیس بود و در سال ۱۹۱۹ میلادی نمایندهٔ و زیر دارایی در شورای عالی اقتصاد شد و چون توصیه‌هایش دربارهٔ خسارات جنگی و غرامات آلمان پذیرفته نگشت استعفا داد و نظریات خود را به سال ۱۹۱۹ میلادی در اثری به نام نتایج اقتصادی صلح (The Economic Consequences of the Peace) نگاشت. اندکی به کینز به عضویت هیئت عامله کینگرکالج درآمد و در سال ۱۹۲۱ میلادی رساله‌ای تحت عنوان A Treatiese on Probability منتشر ساخت.
کینز هم در این زمان نخستین کتاب خود به نام Indian Currency and Finance را تدوین کرد؛ در سال ۱۹۲۵ میلادی با سیاست بازگشت به پایهٔ طلا مخالفت ورزید و دلایل خود را در مقاله‌ای تحت عنوان The Economic consequence of Mr. Churchill (که بعداً در کتاب Essays in Persuastion وارد گشت) ابراز داشت.
کینز از شکست در حال مسأله بیکاری مزمن طی سالهای دو جنگ جهانی انتقادات سنگینی کرد و اقدام به کارهای عمومی در مقیاس وسیع را توصیه نمود. در آن زمان خزانه‌داری انگلیس با این نظر جداً مخالف بود.
در سال ۱۹۳۰ میلادی، کینز نظریات خود را دربارهٔ اندازهٔ بهره در کتابی در دو جلد تحت عنوان A Treatise on Money عرضه کرد.
در سال ۱۹۳۶ میلادی، اندیشه‌های کینز در اثر انقلابی وی تحت عنوان General Theory of Employment، Interest and Money به دانش اقتصاد جلوهٔ دیگری داد. این اثر بزرگ در سال ۱۳۴۸ شمسی در ایران به فارسی برگردانیده و منتشر شد.
کینز در مذاکرات وام و اجاره با ایالات متحد مشارکت داشت و طرح پول بین‌المللی به نام Bancor را پیش کشید ولی نقشهٔ وایت به تصویب رسید.
کینز در سال ۱۹۴۶ میلادی بر اثر سکتهٔ قلبی ناگهان چشم از جهان فروبست.
ن.ک: Bretton Woods agreement; Liquidity preference; Multiplier; Propensities to consume and save; Savings equals investment; Washington agreement