> منابع و مآخذ بانک های اطلاعاتی
آفتاب

منابع و مآخذ بانک های اطلاعاتی

نمایش ۲۰۱ تا ۳۰۰ از ۲,۰۰۰ مورد
نوع عنوان ناشر
کشاورزی اصول باغبانی انتشارات دانشگاه شیراز
صنعت اصول بسته بندی موادغذایی آییژ
اطلاعات عمومی اصول بسته بندی مواد غذایی انتشارات آبیژ
بهداشت و درمان اصول بهداشت فردی انتشارات چهر
صنعت اصول بهداشت و ایمنی کار در صنایع غذایی آییژ
کشاورزی اصول پرورش دام شرکت چاپ ونشرکتابهای درسی
کشاورزی اصول پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم شرکت چاپ و نشر کتابهای درس
کشاورزی اصول پرورش طیور دانشگاه تهران
صنعت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی(مباحث نظری)ج۱ انتشارات جنگل
آب و گاز اصول تصفیه آب انتشارات فنی حسینیان
بهداشت و درمان اصول تغذیه برنامه های غذایی بنیاد امور بیماریهای خاص
کشاورزی اصول تغذیه دام شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی
ورزش اصول تغذیه رابینسون نشرسالمی
صنعت اصول تنظیم قراردادهای بین المللی پیمانکاری صنعتی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
بهداشت و درمان اصول جراحی پلاستیک و ترمیمی صورت موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده
صنعت اصول حسابداری۱ انتشارات کتاب نو
بانک و بیمه اصول حسابداری۲ انتشارات کتاب نو
بانک و بیمه اصول حسابداری۳ مدیریت انتشارات کتاب نو
اطلاعات عمومی اصول حسابرسی شرکت چاپ و نشرکتابهای درسی
دولت اصول روابط بین الملل (الف و ب) نشرمیزان
رسانه و سرگرمی اصول روانشناسی جلد اول موسسه انتشارات امیرکبیر
رسانه و سرگرمی اصول روانشناسی جلد دوم موسسه انتشارات امیرکبیر
صنعت اصول سرپرستی انتشارات یادواره کتاب
صنعت اصول صنایع شیمیائی جهاددانشگاهی ارومیه
آب و گاز اصول طراحی تصفیه خانه های شهری و پساب صنعتی انتشارات شهر آب
کامپیوتر و اینترنت اصول طراحی وشبکه سازی موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
کامپیوتر و اینترنت اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستمهای عامل اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستمهای عامل شیخ بهائی
کامپیوتر و اینترنت اصول طراحی VLSI نشرشیخ بهایی
دولت اصول علم سیاست نشردادگستر
صنعت اصول فرآیندهای تولید محصولات فلزی دانشگاه مازنداران
رسانه و سرگرمی اصول کاربردی خبرنگاری و خبررسانی در رادیو و تلویزیون سروش
حمل و نقل اصول مکانیک دریایی (۲) و کارگاهها شرکت چاپ و نشرکتابهای درسی
ساختمان اصول مهندسی پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ساختمان اصول مهندسی سد انتشارات باغ اندیشه
کامپیوتر و اینترنت اصول مهندسی شبکه های کامپیوتری موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
کشاورزی اصول نگهداری و پروش گوسفند اشراقی
دولت اصول و روشهای برنامه ریزی روستائی (پیام نور)ا
صنعت اصول و طراحی و محاسبه بافت پارچه انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر
دولت اصول و فنون اجرایی مصاحبه انتشارات ساعتچی
دولت اصول و فنون ادراه حوزه مدیریت مرکز آموزش مدیریت دولتی
صنعت اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها دانشگاه صنعتی اصفهان
بانک و بیمه اصول و کلیات بیمه های اشخاص جلد اول و دوم انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
برق اصول و مبانی الکترونیک آذین رایانه
اطلاعات عمومی اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی
هتل و رستوران اصول هتلداری
کشاورزی اطلاعات کشاورزشی و توسعه روستایی در اینترنت دفتر مطالعات و برنامه ریزی
حمل و نقل اطلاعات مرکز تحقیقات راه آهن دانشگاه علم صنعت ایران
کامپیوتر و اینترنت اطلاع یابی در اینترنت نشرچاپار
صنعت اطلس انرژی سازمان نقشه برداری کشور
جهانگردی و صنعت توریسم اطلس جاده های ایران سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
صنعت اطلس زمین شناسی سازمان نقشه برداری کشور
صنعت اطلس ملی ایران(دامپروری) سازمان نقشه برداری کشور
صنعت اطلس ملی ایران(جمعیت ) سازمان نقشه برداری کشور
صنعت اطلس ملی ایران(گردشگری) سازمان نقشه برداری کشور
صنعت اطلس ملی ایران(صنایع دستی) سازمان نقشه برداری کشور
صنعت اطلس ملی ایران(محیط زیست) سازمان نقشه برداری کشور
صنعت اطلس ملی ایران (بازرگانی) سازمان نقشه برداری کشور
صنعت اطلس ملی ایران(شهرو شهرسازی) سازمان نقشه برداری کشور
صنعت اطلس ملی ایران (کارو نیروی انسانی) سازمان نقشه برداری کشور
صنعت اطلس ملی ایران(ارتباطات) سازمان نقشه برداری کشور
صنعت اطلس ملی ایران سازمان نقشه برداری کشور
دولت اعتبارات اسنادی و مسائل بانکی مجتبی زمانی فراهانی
دولت اقتصاد انرژی سازمان جغرافیای نیروهای مصلح
دولت اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن نشرنی
دولت اقتصاد ایران انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
بانک و بیمه اقتصاد بخش عمومی مالیاتها پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
حمل و نقل اقتصاد حمل ونقل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
دولت اقتصاد خاورمیانه د رآستانه تغیید انتشارات پژوهشکده اموراقتصادی
هتل و رستوران اقتصاد سفرو جهانگردی (جزوه)
دولت اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی
دولت اقتصاد سیاسی بین المللی پژوهشکده امور اقتصادی
صنعت اقتصاد صنعتی(جلد۲) دانشگاه علامه طباطبائی
صنعت اقتصاد صنعتی(جلد۱) دانشگاه علامه طباطبائی
دولت اقتصاد کار و نیروی انسانی انتشارات دانشگاه شهید باهنرکرمان
دولت اقتصاد کتب پولی (سمت)
دولت اقتصاد کشاورزی و تعاون (مرکز آموزش مدیریت و دولتی)
دولت اقتصاد مدیریت نشری
دولت اقتصاد منابع اقتصادی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
دولت اقتصاد منطقهای تئوریها و مدلها (انتشارات دانشگاه تهران)
صنعت اقتصاد مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سفر و اقامت اقلیم پارس موسسه فرهنگی نشراشاره
کشورها الجزایر مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه
صنعت الزامات سیستم مدیریت کیفیت تامین کنندگان سازه گستر سایپا کارآفرینان بصیر
روان شناسی الفبای بهداشت روان کودک آشیانه کتاب
اطلاعات عمومی الگوجلد ۱ شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی
اطلاعات عمومی الگوجلد ۲ شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی
دولت الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها انتشارات سازمان شهرداریهای کشور
ورزش المپیک انتشارات کمیته ملی المپیک
هتل و رستوران الیاف نساجی شرکت چاپ و نشرکتابهای درسی ایران
هتل و رستوران الیاف نساجی شرکت چاپ و نشرکتابهای درسی
اطلاعات عمومی امثال فارسی در گویش کرمان مرکز کرمان شناسی
دولت امنیت ملی در جهای سوم انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
رسانه و سرگرمی انتخاب منابع اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
صنعت انجماد و ریخته گری انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
کشورها اندونزی مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه
دولت اندیشه های ژئوپلیتیک در قرم بیستم مرکز چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه
دولت اندیشه های سیاسی در شرق باستان انتشارات سمت
دولت اندیشه های سیاسی در قرن بیستم (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی)
اطلاعات عمومی انرژی معجزه گر گیاهان نشر آوای دانش
کشورها انروژ مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه
نمایش ۲۰۱ تا ۳۰۰ از ۲,۰۰۰ مورد

وبگردی