> آفتاب
آفتاب
مشخصات اردشیر بزرگ نیا
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
 اردشیر بزرگ نیا
  آقای اردشیر بزرگ نیا، مهندس راهنما
تحصیلات :  کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی ـ توسعه روستایی، فوق لیسانس مهندسی کشاورزی توسعه روستایی
مدرس سازهای کوبه ای (تنبک و دف ) ریتم خوانی و ریتم شناسی
سابقه کاری :  موسیقی را از سال ۶۲ آغاز کردم
با دو ساز دف و تنبک آشنایی کامل دارم
با گروه های چکاوک (اهواز)آوا(اهواز ) گروه موسیقی فرهنگسرای شفق(تهران)راوی(قزوین)همکاری داشته ام و کنسرت هایی را در دانشگاه شهید چمران اهواز فرهنگسرای شفق فرهنگسرای بهمن ارشاد قزوین سالن کوثر قزوین دانشگاه سمنان و ... اجرا نموده ام
از سال ۷۲ تاکنون سابقه تدریس به صورت خصوصی ویا در ارشاد قزوین فرهنگسرای شفق فرهنگسرای علوم خانه فرهنگ بوستان آموزشگاه موسیقی طبرستان آموزشگاه موسیقی نوجویان و آموزشگاه وهاب داشته ام
سرپرستی و تنظیم گروه همنوازی دف و تنبک آوای ضرب را در قزوین برعهده داشته ام
تاکنون چند مقاله چاپ شده در زمینه موسیقی داشته ام
کتابهای "ریتم خوانی و ریتم شناسی1383" ، "ریتم در عروض1392" و "نگرشی نو در امنیت و فقر1392" را تألیف و چاپ نموده ام در زمینه کشاورزی تحصیل کرده ام
کارشناس ارشد وزارت جهاد کشاورزی هستم
درزمینه شغلی خودم مقالات چاپ شده ای را دارم
چندین طرح تحقیقی ترویجی را داشته ام
 شماره نظام :  ۱
 تعداد پرونده‌ها : ۱۳
 شاخه‌های فعالیت :
  هنری > موسیقی > سازهای کوبه ای دف و تنبک
  هنری > موسیقی > ریتم خوانی
  هنری > موسیقی > ریتم شناسی
url :  www.developmentblog.persianblog.com
email :  arbo2757@gmail.com
  تماس با مشاور |  مشاوره‌های عمومی | چاپ | بازگشت