آفتاب
مشخصات رضا پورحسین
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
 رضا پورحسین
  آقای رضا پورحسین، دکتر راهنما
تحصیلات :  دکترای حرفه ای، روانشناسی، دکتری تخصصی
سابقه کاری :  روانشناس و دانشیار دانشگاه تهران و مدیر مسئول ماهنامه کودک و فصلنامه رویش روانشناسی
 شماره نظام :  ۱۳۴
 تعداد پرونده‌ها : ۱۲۰۷
 شاخه‌های فعالیت :
  خانوادگی > تربیت فرزندان > روان درمانی ـ مشاوره روانی
  خانوادگی > تربیت فرزندان > کودک
  خانوادگی > ازدواج > دوستی ها / ازدواج
  علوم پزشکی > اعصاب و روان > بیماریهای روانی
url :  pourhosein.ir
email :  prhosein@ut.ac.ir
  تماس با مشاور |  مشاوره‌های عمومی | چاپ | بازگشت