آفتاب
مشخصات علی میرابی
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
علی میرابی
  آقای علی میرابی راهنما
تحصیلات :  کارشناسی، ، کارشناسی اقتصاد
سابقه کاری :  ۱ـ طراحی و برنامه نویسی سیستم کد گذاری ثبت نام دانشگاه شهید بهشتی
۲ـ مجری و همکاری در برنامه نویسی پروژه ارزشیابی اساتید دانشگاه شهید بهشتی در دو سال متوالی
۳ـ طراحی و برنامه نویسی شبکه های اینترنتی اقتصاددانان و مدیران و در نهایت سایت پارس درگاه
۴ـ طراحی و برنامه نویسی سایت مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
۵ـ مدیر عامل شرکت رایان تاجران پارس
 شماره نظام :  ۳۵۱
 تعداد پرونده‌ها : ۱۴۴
 شاخه‌های فعالیت :
  کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات > طراحی صفحات وب > Html,Asp.Net,SQL Server,VB,VB.Net
url :  www.e-com.ir
email :  ali.mirabi@gmail.com
  تماس با مشاور |  مشاوره‌های عمومی | چاپ | بازگشت