آفتاب
مشخصات سیدضیاالدین مومنی
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
 سیدضیاالدین مومنی
  آقای سیدضیاالدین مومنی، کارشناس/ مدرس دانشگاه راهنما
تحصیلات :  کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی و حقوق عمومي، دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی - علوم و تحقیقات
سابقه کاری :  امور مالياتي
 شماره نظام :  3634
 تعداد پرونده‌ها : ۰
 شاخه‌های فعالیت :
  حقوقی > دعاوی > مالیاتی (کارشناس رسمی دادگستری)
email :  szmomeni@gmail.com
  تماس با مشاور |  مشاوره‌های عمومی | چاپ | بازگشت