آفتاب
مشخصات حامد عمادی
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
حامد عمادی
  آقای حامد عمادی، نماینده مدیریت شرکت کیان راهنما
تحصیلات :  کارشناسی، مهندسی صنایع تحلیل وبرنامه ریزی،
سابقه کاری :  بمدت سه سال مدیرکنترل کیفیت شرکت پاکروسپهر ـ بمدت یکسال مدیرکنترل کیفیت شرکت سازه بست فنر ـ بمدت یکسال مسئول برنامه ریزی موادشرکت فن ژنراتور ـ بمدت دوسال مدیرپروژه شرکت جهان گلشن امین و پنج سال مدیربرنامه ریزی ونماینده مدیریت شرکت کیان وعضوانجمن مهنسین صنایع
 شماره نظام :  ۱۳۸۰۰۰۶۲
 تعداد پرونده‌ها : ۵
 شاخه‌های فعالیت :
  فنی و مهندسی > مهندسی مواد > مشاوره
  فنی و مهندسی > مهندسی مواد > مشاور
url :  www.kianpanel.com
email :  emadi_2114@yahoo.com
  تماس با مشاور |  مشاوره‌های عمومی | چاپ | بازگشت