آفتاب
مشخصات مالک سعیدی
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
مالک سعیدی
  آقای مالک سعیدی راهنما
تحصیلات :  کارشناسی ارشد، مهندسی مواد و متالورژی، کارشناسی ارشد مهندسی مواد - گرایش خوردگی و حفاظت از مواد
سابقه کاری :  بازرسی جوش و آزمایش های غیرمخرب جوشکاری
نانو فناوری
تالیف کتاب فنی ـ مهندسی
چاپ مقاله
 شماره نظام :  وارد نشده
 تعداد پرونده‌ها : ۱۶
 شاخه‌های فعالیت :
  فنی و مهندسی > مهندسی مواد > متالورژی-خوردگی-نانوفناوری-رنگ-پوشش
email :  agha_malek@yahoo.com
  تماس با مشاور |  مشاوره‌های عمومی | چاپ | بازگشت