آفتاب
مشخصات رضا طیاری آشتیانی
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
 رضا طیاری آشتیانی
  آقای رضا طیاری آشتیانی راهنما
تحصیلات :  کارشناسی ارشد، ،
سابقه کاری :  وارد نشده
 شماره نظام :  وارد نشده
 تعداد پرونده‌ها : ۳۳۰
 شاخه‌های فعالیت :
  خانوادگی > ازدواج > مشاوره پیش از ازدواج
  خانوادگی > ازدواج > مشاوره پس از ازدواج
  خانوادگی > تربیت فرزندان > حل مشکلات و مسایل جنسی
email :  rezaoffstage@gmail.com
  تماس با مشاور |  مشاوره‌های عمومی | چاپ | بازگشت