> آفتاب
آفتاب
مشخصات مینو کلانتری
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
مینو کلانتری
  خانم مینو کلانتری، مهندس ارشد راهنما
تحصیلات :  کارشناسی ارشد، ، فوق لیسانس مهندسی پزشکی
لیسانس مهندسی مواد
سابقه کاری :  نام شرکت اوریف لیم

نام شرکت اتی ایتالیا

نام شرکت عطاطب

عنوان شغلی مهندس فروش ـ بازاریابی ـ مشاور علمی

نام شرکت اروین صنعت

عنوان شغلی مدیر فنی ـ پژوهش و توسعه
نام شرکت موسسه کامپوزیت ایران

عنوان شغلی مدیر پروژه
نام شرکت دانشگاه علم و صنعت ایران

عنوان شغلی پژوهشگر ـ مترجم ـ ویراستار
 شماره نظام :  -
 تعداد پرونده‌ها : ۵۲
 شاخه‌های فعالیت :
  فنی و مهندسی > رباتیک و CNC > مهندسی مواد ـ مهندسی پزشکی
  فنی و مهندسی > مهندسی پزشکی > مهندسی پزشکی موادپزشکی و دندان پزشکی
  فنی و مهندسی > مهندسی مواد > مهندسی مواد
  علوم پزشکی > تجهیزات و مواد پزشکی و دندانپزشکی > تجهیزات و مواد پزشکی و دندان پزشکی
email :  minookalantari@gmail.com
  تماس با مشاور |  مشاوره‌های عمومی | چاپ | بازگشت