آفتاب
مشخصات امیر سخاوتی
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
امیر سخاوتی
  آقای امیر سخاوتی، دکتر راهنما
تحصیلات :  دکترای حرفه ای، ، پزشک عمومی
گواهینامه عالی بهداشت (MPH)
ٔدارای گواهینامه ترک اعتیاد از مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
سابقه کاری :  کارشناس بهداشتی به مدت ۵ سال
معاون بهداشتی شبکه بهداشت قائم شهر
ریاست یک بیمارستان دولتی دو سال و نیم
مدرس کارگاههای ارتقاء کیفیت (TQM)
 شماره نظام :  ۷۱۸۰۴
 تعداد پرونده‌ها : ۱۲۳
 شاخه‌های فعالیت :
  علوم پزشکی > پزشک خانواده > بهداشت مادر و کودک
  علوم پزشکی > ترک‌اعتیاد > متادون تراپی
  علوم پزشکی > تنظیم‌خانواده و بهداشت جنسی > بهداشت بلوغ
url :  www.drsekhavati.com
email :  drsekhavati@gmail.com
  تماس با مشاور |  مشاوره‌های عمومی | چاپ | بازگشت