آفتاب
مشخصات مجتبی کریمیان
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
 مجتبی کریمیان
  آقای مجتبی کریمیان، مشاور خانواده راهنما
تحصیلات :  کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده،
سابقه کاری :  وارد نشده
 شماره نظام :  ۸۱۲۵۸۲۲۰۰۶۵
 تعداد پرونده‌ها : ۲۲۷
 شاخه‌های فعالیت :
  خانوادگی > ازدواج > کلیه فعالیتهای مددکاری و مشاوره
  خانوادگی > ازدواج > کلیه فعالیتهای مددکاری
email :  madadkare_tanha@yahoo.com
  تماس با مشاور |  مشاوره‌های عمومی | چاپ | بازگشت