آفتاب
مشخصات دکتر محمد کمالی
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
دکتر محمد کمالی
  آقای دکتر محمد کمالی راهنما
تحصیلات :  دکترای حرفه ای، ، لیسانس فیزیوتراپی
فوق لیسانس آموزش بهداشت
دکتری تخصصی آموزش بهداشت
سابقه کاری :  دانشیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاون اسبق امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور
 شماره نظام :  ف-1460
 تعداد پرونده‌ها : ۸۷
 شاخه‌های فعالیت :
  علوم پزشکی > پیشگیری‌ و اجتماعی > امور توانبخشی ـ ناتوانی و معلولیت
url :  http://www.mkamali.com
email :  kam1id@yahoo.com
  تماس با مشاور |  مشاوره‌های عمومی | چاپ | بازگشت