آفتاب
مشاوره‌های کار و تحصیل
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
 مشاوره‌های کار و تحصیل
مهران آرزومند امیدی لنگرودی
  آقای مهران آرزومند امیدی لنگرودی ، روانشناس
تحصیلات: کارشناسی ارشد، روانشناسی، لیسانس آموزش کودکان استثنائی
کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
شاخه‌های فعالیت : کودکان و نوجوانان ، قبل ازدواج و بعد از ازدواج ، برنامه ریزی
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای ناصر خیابانی اصل ، مشاوره
تحصیلات: کارشناسی ارشد، مشاوره، کارشناس ارشد دانشگاه تهران-کارشناسی مشاوره دانشگاه تهران
شاخه‌های فعالیت : مشاوره تحصیلی ، مشاوره تحصیلی
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
تصویر ندارد
  خانم سارا خدائی ، مشاور
تحصیلات: کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی،
شاخه‌های فعالیت : زوج درمانی ، تست هوش ، مشاوره تحصیلی
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی