> آفتاب
آفتاب
مشاوره‌های اقتصادی و اجتماعی
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
 مشاوره‌های اقتصادی و اجتماعی
  آقای ، آینده پژوه و پژوهشگر علوم ارتباطات
تحصیلات: کارشناسی ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی
شاخه‌های فعالیت : روابط عمومی و رسانه ها ، ارتباطات انسانی و ارتباطات سازمانی ، بازاریابی، تبلیغات و مدیریت برند ، مشتری مداری، گردهمایی و تشریفات ، روانشناسی و رفتار مصرف کننده ، آینده پژوهی و سیاستگذاری ، مدیریت، برنامه ریزی و توسعه ، اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی ، توانمندسازی و توسعه انسانی
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای محسن سیروس ، مشاور رئیس خانه صنعت و معدن
تحصیلات: کارشناسی، اقتصاد صنعتی،
شاخه‌های فعالیت : مشاور سرمایه گذاری و صنعتی ، توسعه تولید ، گسترش بازارها ، مشاوره سرمایه گذاری و اصلاح عملیات
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
 حمیدرضا ناصری
  آقای حمیدرضا ناصری ، رئیس فناوری اطلاعات
تحصیلات: کارشناسی ارشد، فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی
شاخه‌های فعالیت : فناوری اطلاعات
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای رسول محمدی
تحصیلات:   وارد نشده
شاخه‌های فعالیت : امور سرمایه گذاری ، امور سرمایه گذاری در بازار ملک
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای حامد هادیزاده
تحصیلات:   وارد نشده
شاخه‌های فعالیت : سرمایه گذاری ملک در شهرهای جنبی تهرا
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای jamshid taheri
تحصیلات: زیر دیپلم، ،
شاخه‌های فعالیت : بازاریابی انلاین ، تنبور
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا
تحصیلات:   وارد نشده
شاخه‌های فعالیت : فروش آنلاین
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
 تازه‌ها
سرمایه های سرگردان در مسیر تولید
چرا افزایش سرمایه ریسک پذیر، موفقیت را تضمین نمی کند
FATF و پدیده پولشویی
نطفه جهش قیمت ارز
مراقب شوک های ارزی باشید