آفتاب
مشاوره‌های اقتصادی و اجتماعی
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
 مشاوره‌های اقتصادی و اجتماعی
  آقای ، آینده پژوه و پژوهشگر علوم ارتباطات
تحصیلات: کارشناسی ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی
شاخه‌های فعالیت : روابط عمومی و رسانه ها ، ارتباطات انسانی و ارتباطات سازمانی ، بازاریابی، تبلیغات و مدیریت برند ، مشتری مداری، گردهمایی و تشریفات ، روانشناسی و رفتار مصرف کننده ، آینده پژوهی و سیاستگذاری ، مدیریت، برنامه ریزی و توسعه ، اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی ، توانمندسازی و توسعه انسانی
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای محسن سیروس ، مشاور رئیس خانه صنعت و معدن
تحصیلات: کارشناسی، اقتصاد صنعتی،
شاخه‌های فعالیت : مشاور سرمایه گذاری و صنعتی ، توسعه تولید ، گسترش بازارها ، مشاوره سرمایه گذاری و اصلاح عملیات
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
 حمیدرضا ناصری
  آقای حمیدرضا ناصری ، رئیس فناوری اطلاعات
تحصیلات: کارشناسی ارشد، فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی
شاخه‌های فعالیت : فناوری اطلاعات
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای رسول محمدی
تحصیلات:   وارد نشده
شاخه‌های فعالیت : امور سرمایه گذاری ، امور سرمایه گذاری در بازار ملک
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای حامد هادیزاده
تحصیلات:   وارد نشده
شاخه‌های فعالیت : سرمایه گذاری ملک در شهرهای جنبی تهرا
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای jamshid taheri
تحصیلات: زیر دیپلم، ،
شاخه‌های فعالیت : بازاریابی انلاین ، تنبور
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا
تحصیلات:   وارد نشده
شاخه‌های فعالیت : فروش آنلاین
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
 تازه‌ها
اقساط وام ازدواج؛ آیا این وام کارگشاست؟
سهام عدالت چقدر است؟ آن را بفروشیم یا نه؟
چگونه در روز های کرونا فروش آنلاین را افزایش دهیم؟
سرمایه های سرگردان در مسیر تولید
چرا افزایش سرمایه ریسک پذیر، موفقیت را تضمین نمی کند