آفتاب
مشاوره‌های هنری
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
 مشاوره‌های هنری
 اردشیر بزرگ نیا
  آقای اردشیر بزرگ نیا ، مهندس
تحصیلات: کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی ـ توسعه روستایی، فوق لیسانس مهندسی کشاورزی توسعه روستایی
مدرس سازهای کوبه ای (تنبک و دف ) ریتم خوانی و ریتم شناسی
شاخه‌های فعالیت : سازهای کوبه ای دف و تنبک ، ریتم خوانی ، ریتم شناسی
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای jamshid taheri
تحصیلات: زیر دیپلم، ،
شاخه‌های فعالیت : بازاریابی انلاین ، تنبور
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
 تازه‌ها
سختی «همایون شجریان» بودن و شدن!
پژمان جمشیدی؛ «زیر خاکی» بازیگری؟
فیلم هایی برای خنده و شادی و آرامش ‏
خلیج فارس در سینمای ایران؛ از آغاز تا امروز
عرفان خان؛ زندگی او فیلم هندی نشد