> آفتاب
آفتاب
مشاوره‌های هنری
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری
فنی و مهندسی (۴)
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
 مشاوره‌های هنری
 اردشیر بزرگ نیا
  آقای اردشیر بزرگ نیا ، مهندس
تحصیلات: کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی ـ توسعه روستایی، فوق لیسانس مهندسی کشاورزی توسعه روستایی
مدرس سازهای کوبه ای (تنبک و دف ) ریتم خوانی و ریتم شناسی
شاخه‌های فعالیت : سازهای کوبه ای دف و تنبک ، ریتم خوانی ، ریتم شناسی
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای jamshid taheri
تحصیلات: زیر دیپلم، ،
شاخه‌های فعالیت : بازاریابی انلاین ، تنبور
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
 تازه‌ها
سه چهره پنهان استاد محمدرضا شجریان
تحصیلکرده های هالیوودی را بشناسید
یادداشتی بر مدخل موسیقی ایرانی ما
پرونده ای برای مسعود کیمیایی، نیم قرن عاشقی با سینما
خسرو شکیبایی