آفتاب
مشاوره‌های فنی و مهندسی
مشاوره
اقتصادی و اجتماعی (۷)
حقوقی (۷)
خانوادگی (۱۰)
دامپزشکی (۰)
علوم پزشکی (۱۱)
کار و تحصیل (۳)
کامپیوتر، اینترنت و فناوری اطلاعات (۵)
ورزشی (۲)
هنری (۲)
فنی و مهندسی
 پرونده‌های من
 ویژه مشاوران
 مشاوره‌های فنی و مهندسی
مینو کلانتری
  خانم مینو کلانتری ، مهندس ارشد
تحصیلات: کارشناسی ارشد، ، فوق لیسانس مهندسی پزشکی
لیسانس مهندسی مواد
شاخه‌های فعالیت : مهندسی مواد ـ مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی موادپزشکی و دندان پزشکی ، مهندسی مواد ، تجهیزات و مواد پزشکی و دندان پزشکی
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
احمد شخم گر
  آقای احمد شخم گر
تحصیلات: زیر دیپلم، ، لیسانس مهندسی مکانیک
شاخه‌های فعالیت : طراحی و ساخت دستگاههای CNC ، سنسورها و کاربردهای آنها ، طراحی و ساخت روباتها ، دینامیک و سینماتیک روباتها و CNC ، بازارهای خرید قطعات مورد نیاز
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
مالک سعیدی
  آقای مالک سعیدی
تحصیلات: کارشناسی ارشد، مهندسی مواد و متالورژی، کارشناسی ارشد مهندسی مواد - گرایش خوردگی و حفاظت از مواد
شاخه‌های فعالیت : متالورژی-خوردگی-نانوفناوری-رنگ-پوشش
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی
حامد عمادی
  آقای حامد عمادی ، نماینده مدیریت شرکت کیان
تحصیلات: کارشناسی، مهندسی صنایع تحلیل وبرنامه ریزی،
شاخه‌های فعالیت : مشاوره ، مشاور
 تماس با مشاور | مشاوره‌های عمومی