> بانک اطلاعات شرکت‌های چای و قهوه | صفحه ۴
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۶۱ مورد

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قصرالدشت - بین خیابان مالك اشتر و مرتضوی - پ. 90/2

تلفن : ۶۶۸۳۷۶۵۲

منطقه ۱۰

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. رجایی - ك. غفاری - پ. 2

تلفن : ۵۵۰۶۴۵۰۵, ۵۵۳۰۰۸۱۷

منطقه ۱۶

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه رسالت - خ. استادحسن بنا - خ. پرتوی - پ. 1/24

تلفن : ۲۲۵۲۷۷۱۶

منطقه ۴

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - چهارسوق بزرگ - سرای حاج زمان - پ. 160 - ط. اول - راه پله چهارم - پ. 84

تلفن : ۵۵۶۰۴۷۷۸

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - چهارراه مولوی - روبروی زایشگاه اكبرآبادی - نبش پاساژ مهدیه - پ 419

تلفن : ۵۵۶۳۳۴۳۰, ۵۵۶۱۴۸۳۴

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بعد از مسجد امام - روبروی بانك رفاه - پاساژ موثقی - طبقه همكف - پ. 18

تلفن : ۵۵۶۲۰۳۰۸

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - چهارسوق بزرگ - سرای حاج زمان - پ. 10

تلفن : ۵۵۶۲۲۱۷۶

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بولوار میرداماد - م. محسنی - خ. بهروز - پ. 11

تلفن : ۲۲۲۷۱۶۶۷

منطقه ۳

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - چهارراه گلوبندك - ساختمان بهروز - پ. 18

تلفن : ۵۵۶۳۱۲۶۶

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - چهارسوق كوچك - سرای حاج زمان - پ. 16 - پ. 30

تلفن : ۵۵۸۰۰۴۶۲, ۵۵۶۰۹۲۰۳

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، 15خرداد - بازار نوروزخان - سرای صلحی - ط. اول - پ. 63

تلفن : ۵۵۶۱۹۴۸۹

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خالداسلامبولی - خ. سیزدهم - پ. 13 - ط. اول - واحد 4

تلفن : ۸۸۷۱۶۲۱۳

منطقه ۶

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - چهارسوق كوچك - سرای حاج زمان

تلفن : ۵۵۶۱۴۷۹۴

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خاوران - روبروی مالك اشتر - ك. درخشان نو - روبروی بانك صادرات - پ. 357

تلفن : ۳۳۷۱۱۲۷۵

منطقه ۱۵

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. رباط كریم - بعد از چهارراه انبار نفت - پ. 280

تلفن : ۵۵۶۵۰۸۴۲, ۵۵۶۴۴۲۰۴

منطقه ۱۱

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - بازار چهارسوق بزرگ - پ. 11

تلفن : ۵۵۶۰۰۳۷۲

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - چهارسوق كوچك - سرای حاج زمان - پ. 11

تلفن : ۵۵۶۲۷۶۳۴

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار نوروزخان - سرای صلحی - ط. اول - پ. 53

تلفن : ۵۵۶۳۱۴۵۰

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - جنب مسجد امام - سرای تهرانچی - پ. 581 - ش. 731

تلفن : ۵۵۶۲۳۸۸۰

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - چهارراه گلوبندك - ساختمان بهروز - پ. 32

تلفن : ۵۵۶۲۰۹۰۳

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - نرسیده به بازار بزرگ - پ. 932

تلفن : ۵۵۶۳۵۶۹۵, ۵۵۶۳۵۳۱۹

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - چهارسوق كوچك - سرای حاج حسن - دالان یك - پ. 8

تلفن : ۵۵۶۲۶۰۷۲

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهر ری - خ. حرم - بازار حضرتی - كاروانسرای دوقلو

تلفن : ۵۵۹۰۱۵۹۶

منطقه ۲۰

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - چهارسوق كوچك - سرای حاج زمان - پ. 160 - پ. 19

تلفن : ۵۵۶۲۱۶۴۸

منطقه ۱۲

غذایی : چای - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - چهارسوق كوچك - سرای حاج حسن - دالان دوم - پ. 99

تلفن : ۵۵۶۲۸۶۶۵

منطقه ۱۲
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۶۱ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.