> بانک اطلاعات شرکت‌های چرم مصنوعی
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۳۴ مورد

رسوب زدائی صنعتی

نشانی : ایران، تهران، تهران، سعادت آباد ـ میدان کاج ـ خیابان سرو شرقی ـ برج پایدار(شماره ۷۸) ـ واحد ۴۰۱

تلفن : ۰۲۱ - ۲۲ ۳۶ ۵۴ ۹۰

نماینده انحصاری مایع ̎رسوب زدا̎ در ایران

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - خ. صف - ك. هاشمی - پ. 18 - ط. اول

تلفن : ۳۳۹۰۵۸۶۰

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. لاله زار نو - ك. امین زاده - پاساژ میخك - پ. 24

تلفن : ۳۳۹۰۴۷۵۶

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی شمالی - ك. امین زاده - پ. 9

تلفن : ۳۳۱۱۷۳۶۶

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - خ. پاچنار - ك. سیدولی - پ. 94

تلفن : ۵۵۸۰۷۱۶۸

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - نرسیده به گلوبندك - ك. منوچهرخانی - پاساژ مسعود - پ. 19

تلفن : ۵۵۶۱۵۹۲۱

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سبزه میدان - بازار كفاش ها - پاساژ كاظمی - پ. 11

تلفن : ۵۵۶۳۰۹۷۵

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار پاچنار - پاساژ حاج رضا - ط. زیرزمین - پ. 11

تلفن : ۵۵۶۲۷۴۷۸

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - ك. پاچنار - ك. سیدولی - پ. 105

تلفن : ۵۵۶۰۲۰۶۲

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - خ. پاچنار - ك. سیدولی - پاساژ حقیقت - پ. 1/42

تلفن : ۵۵۶۱۵۱۶۹

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سبزه میدان - بازار كفاش ها - سرای شكروی - پ. 6/1

تلفن : ۵۵۶۲۴۸۶۱

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار معیری - پ. 59

تلفن : ۵۵۸۰۴۸۱۸

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - سبزه میدان - بازار كفاش ها - پ. 152

تلفن : ۵۵۶۲۳۰۳۳

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - بعد از خیابان سعدی - خ. صف - ك. جابرزاده - پ. 31

تلفن : ۳۳۱۱۵۲۰۲

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی شمالی - پاساژ ادئون - پ. 17

تلفن : ۳۳۱۱۹۱۸۳

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - نرسیده به چهارراه گلوبندك - ك. منوچهرخانی - پاساژ افسر - پ. 7

تلفن : ۵۵۶۳۸۳۴۲

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی شمالی - روبروی هتل شیراز

تلفن : ۳۳۹۰۱۷۲۷

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - خ. صف - ك. ابوالقاسم جابرزاده - پاساژ 110 - طبقه همكف - پ. 9

تلفن : ۳۳۹۰۹۱۶۲, ۳۳۹۹۶۴۱۴

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. لاله زار نو - ك. امین زاده - پ. 6/15

تلفن : ۳۳۹۳۴۱۰۷

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خالداسلامبولی - خ. نهم - ش. 15 - طبقه همكف

تلفن : ۸۸۷۱۳۷۰۶, ۱~۸۸۷۱۷۱۳۰

منطقه ۶

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. 15خرداد - بازار توتون فروش ها - پ. 198

تلفن : ۵۵۸۱۰۳۶۶, ۵۵۶۳۸۳۴۰

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - خ. صف - ك. ابوالقاسم جابرزاده - پاساژ 110 - ط. زیرزمین - پ. 7

تلفن : ۳۳۹۰۶۳۷۱

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - پاچنار - سیدولی - پاساژ همت یار - پ. 38 - ط. دوم

تلفن : ۵۵۸۱۰۳۲۸

منطقه ۱۲

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شیخ بهایی - برج صدف - ط. سوم - واحد 38

تلفن : ۸۸۰۶۰۳۱۲

منطقه ۳

چرم مصنوعی - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی شمالی - ك. بخارا - پ. 33

تلفن : ۳۳۱۱۱۸۸۹, ۳۳۹۱۱۴۹۰

منطقه ۱۲
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۳۴ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.