> بانک اطلاعات شرکت‌های امداد گاز
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

گاز : مراكز امداد

نشانی : ایران، تهران، تهران، 30متری نارمك - جنب سینما ماندانا

تلفن : ۷۷۴۱۳۰۰۱, ۷۷۴۱۴۳۳۰

منطقه ۱۳

گاز : مراكز امداد

نشانی : ایران، تهران، تهران، 7تیر - بهارشیراز - روبروی منبع سازمان آب

تلفن : ۸۸۸۳۷۴۸۸, ۸۸۸۳۴۴۹۱

منطقه ۷

گاز : مراكز امداد

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. بهارشیراز - روبروی پارك بهار

تلفن : ۹~۸۸۸۳۱۳۳۷

منطقه ۷

گاز : مراكز امداد

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. آزادی - جنب بهبودی و شادمان - نبش خیابان امیرحسامی

تلفن : ۴۴۶۵۵۱۰۷, ۴۴۶۵۴۲۷۲

منطقه ۲

گاز : مراكز امداد

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه آفریقای شمالی - خ. سایه

تلفن : ۴~۲۲۰۱۳۰۰۱

منطقه ۳

گاز : مراكز امداد

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پیروزی - خ. مقداد - فلكه دوم

تلفن : ۳۳۱۷۱۱۳۱, ۳۳۱۷۴۸۳۸

منطقه ۱۴

گاز : مراكز امداد

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهر ری - م. نماز - ابتدای بولوار بسیج

تلفن : ۳۳۷۶۶۰۰۰, ۳۳۷۶۷۰۰۰, ۳۳۷۶۱۹۵۹

منطقه ۲۰

گاز : مراكز امداد

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه آفریقای شمالی - خ. سایه

تلفن : ۶~۲۲۰۵۸۷۱۵

منطقه ۳

گاز : مراكز امداد

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهیدرجایی - سه راه علی آباد - نبش خیابان ابریشم

تلفن : ۴~۵۵۰۱۹۵۶۳, ۲~۵۵۰۱۹۵۶۱

منطقه ۱۶

گاز : مراكز امداد

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. ابوذر - خ. فریدون احمدی - خ. گودرزی - پ. 38

تلفن : ۵۵۷۳۰۹۰۳, ۵۵۷۷۱۰۸۳, ۵۵۷۷۱۲۶۱

منطقه ۱۷

گاز : مراكز امداد

نشانی : ایران، تهران، تهران، پیروزی - خ. مقداد - فلكه دوم

تلفن : ۳۳۱۶۹۷۶۹, ۳~۳۳۱۶۰۰۰۱, ۳۳۱۸۸۲۱۱

منطقه ۱۴

گاز : مراكز امداد

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جامی - خ. استخر

تلفن : ۶۶۷۲۰۲۵۱, ۶۶۷۲۱۵۹۷, ۶۶۷۲۴۴۷۷, ۶۶۷۲۴۴۸۹

منطقه ۱۱

گاز : مراكز امداد

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. آزادی - جنب بهبودی و شادمان - نبش خیابان امیر حسامی

تلفن : ۴~۶۶۰۳۸۶۶۱

منطقه ۲

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.