> بانک اطلاعات شرکت‌های طاقه پیچی
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

پارچه : خدمات - طاقه پیچی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار چهارسوق كوچك - بازار امیر - سرای آزادی - ط. سوم - پ. 73

تلفن : ۵۵۶۱۵۲۸۱

منطقه ۱۲

پارچه : خدمات - طاقه پیچی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - چهارسوق كوچك - بازار امیر - سرای آزادی - ط. اول - پ. 236

تلفن : ۵۵۶۱۵۳۹۸

منطقه ۱۲

پارچه : خدمات - طاقه پیچی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - چهارسوق كوچك - بازار امیر - سرای آزادی - ط. اول - پ. 240

تلفن : ۵۵۶۱۷۷۱۳

منطقه ۱۲

پارچه : خدمات - طاقه پیچی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار عباس آباد - ك. حمام چال - سرای آزادی - ط. دوم

تلفن : ۵۵۶۱۵۷۸۸

منطقه ۱۲

پارچه : خدمات - طاقه پیچی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - پاساژ عدل اسلامی - ط. دوم - پ. 1

تلفن : ۵۵۶۱۵۳۵۷

منطقه ۱۲

پارچه : خدمات - طاقه پیچی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - ك. خسروی - پاساژ نیك - پ. 2

تلفن : ۵۵۶۱۴۲۹۷

منطقه ۱۲

پارچه : خدمات - طاقه پیچی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - بازار حضرتی - ك. موسوی - پ. 275

تلفن : ۵۵۶۳۹۴۹۴

منطقه ۱۲

پارچه : خدمات - طاقه پیچی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - چهارسوق كوچك - بازار امیر - سرای آزادی - ط. دوم - پ. 235

تلفن : ۵۵۶۱۳۴۵۹

منطقه ۱۲

پارچه : خدمات - طاقه پیچی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - ایستگاه سعادت - ك. سیدجواد حسینی - پ. 5 - ط. زیرزمین

تلفن : ۵۵۶۰۸۶۰۳

منطقه ۱۲

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.