> بانک اطلاعات شرکت‌های ماشین آلات جوراب بافی
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نساجی : ماشین آلات جوراب بافی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار دروازه نو - ك. مزینی - سرای محمدی - پ. 16 - 1

تلفن : ۵۵۸۰۲۹۲۰

منطقه ۱۲

نساجی : ماشین آلات جوراب بافی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار دروازه نو - ك. محمدی - پ. 13 - ط. زیرزمین

تلفن : ۵۵۸۰۲۰۹۳

منطقه ۱۲

نساجی : ماشین آلات جوراب بافی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار دروازه نو - ك. مزینی - پ. 113

تلفن : ۵۵۶۰۷۰۳۸

منطقه ۱۲

نساجی : ماشین آلات جوراب بافی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - دورازه نو - سرای غفاری - پ. 15/1

تلفن : ۵۵۸۰۲۱۶۳

منطقه ۱۲

نساجی : ماشین آلات جوراب بافی

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهرك صالح آباد - خ. صاحب الزمان - ك. علیرضا - پ. 83

تلفن : ۵۵۰۰۸۹۲۱

منطقه ۱۹

نساجی : ماشین آلات جوراب بافی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار دروازه نو - سرای غفاری - پ. 20/1

تلفن : ۵۵۶۰۷۷۰۶

منطقه ۱۲

نساجی : ماشین آلات جوراب بافی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار دروازه نو - پ. 36 و 38 و 40

تلفن : ۵۵۶۱۱۹۲۷

منطقه ۱۲

نساجی : ماشین آلات جوراب بافی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار دروازه نو - ك. محمدی - پ. 35

تلفن : ۵۵۸۰۹۲۶۱

منطقه ۱۲

نساجی : ماشین آلات جوراب بافی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار دروازه نو - پ. 110

تلفن : ۵۵۶۰۶۰۳۷

منطقه ۱۲

نساجی : ماشین آلات جوراب بافی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار دروازه نو - ك. مزینی - پاساژ كمال - پ. 46

تلفن : ۵۵۶۱۸۲۳۷

منطقه ۱۲

نساجی : ماشین آلات جوراب بافی

نشانی : ایران، تهران، تهران، 30متری نیروی هوایی - ك. 26/7 - پ. 115

تلفن : ۷۷۴۱۹۰۷۵

منطقه ۱۴

نساجی : ماشین آلات جوراب بافی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار دروزاه نو - ك. مزینی - پاساژ كمال - پ. 5 و 4

تلفن : ۵۵۶۳۲۴۲۳

منطقه ۱۲

نساجی : ماشین آلات جوراب بافی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار دروازه نو - پاساژ ایوبیان - پ. 20 - 1

تلفن : ۵۵۶۱۸۸۳۷

منطقه ۱۲

نساجی : ماشین آلات جوراب بافی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - دروازه نو - پ. 71

تلفن : ۵۵۶۰۱۱۱۸

منطقه ۱۲

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.