> بانک اطلاعات شرکت‌های چاپ شبرنگ
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

تولید انیمیشن کودک ، تیزر تبلیغاتی ، چاپ و نشر ، مشاوره، طراحی و انجام امور فرهنگی و هنری ، مشاوره، طراحی و انجام امور تبلیغاتی

نشانی : ایران، تهران، تهران، ----------------

تلفن : ---------

چاپ و نشر : چاپ شبرنگ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی - روبروی خیابان سرهنگ سخایی - پاساژ صداوسیما - ك. باربد - پ. 16

تلفن : ۳۳۹۰۲۷۰۰

منطقه ۱۲

چاپ و نشر : چاپ شبرنگ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی - نبش كوچه باربد - پاساژ صداوسیما - ش. 17

تلفن : ۳۳۹۳۳۲۳۵

منطقه ۱۲

چاپ و نشر : چاپ شبرنگ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی - روبروی فروشگاه شهروروستا - پ. 203

تلفن : ۳۳۹۱۲۳۶۱, ۳۳۹۱۳۶۲۳

منطقه ۱۲

چاپ و نشر : چاپ شبرنگ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی - ابتدای كوچه باربد - پ. 26

تلفن : ۳۳۱۱۲۰۷۵

منطقه ۱۲

چاپ و نشر : چاپ شبرنگ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی جنوبی - بالاتر از كوچه ملی - پ. 191

تلفن : ۳۳۹۱۴۲۴۱

منطقه ۱۲

چاپ و نشر : چاپ شبرنگ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی - روبروی فروشگاه شهر و روستا - پ. 444

تلفن : ۳۳۹۰۳۷۰۱

منطقه ۱۲

چاپ و نشر : چاپ شبرنگ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی - روبروی سرهنگ سخایی - ك. باربد - پ. 113

تلفن : ۳۳۹۰۷۰۱۴

منطقه ۱۲

چاپ و نشر : چاپ شبرنگ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی جنوبی - ك. باربرد - جنب پاساژ صداوسیما - پ. 101

تلفن : ۳۳۹۳۳۲۱۶, ۳۳۹۳۵۱۱۳

منطقه ۱۲

چاپ و نشر : چاپ شبرنگ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی جنوبی - روبروی شهر و روستا - پ. 411

تلفن : ۳۳۱۱۸۳۱۶, ۳۳۹۴۷۰۹۹

منطقه ۱۲

چاپ و نشر : چاپ شبرنگ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی جنوبی - نبش كوچه باربد - پ. 472

تلفن : ۳۳۹۳۴۵۸۴

منطقه ۱۲

چاپ و نشر : چاپ شبرنگ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی جنوبی - روبروی خیابان سرهنگ سخائی - پ. 480

تلفن : ۳۳۱۱۸۰۰۲

منطقه ۱۲

چاپ و نشر : چاپ شبرنگ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی جنوبی - روبروی صندوق پس انداز ملی - پ. 285

تلفن : ۳۳۱۱۳۳۰۵, ۳۳۹۵۸۰۴۱

منطقه ۱۲

چاپ و نشر : چاپ شبرنگ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی جنوبی - ك. باربد - پ. 80

تلفن : ۳۳۹۱۱۰۳۵

منطقه ۱۲

چاپ و نشر : چاپ شبرنگ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی - روبروی شهروروستا - پ. 418 و 416

تلفن : ۳۳۱۱۴۳۰۶

منطقه ۱۲

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.