> بانک اطلاعات شرکت‌های بلور و چینی
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - ك. شهرداری - گاراژ حاج عباس دباغ

تلفن : ۵۵۰۶۸۱۱۲

منطقه ۱۶

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - ك. شهرداری - گاراژ حاج عباس دباغ

تلفن : ۵۵۰۶۰۴۲۵

منطقه ۱۶

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 17شهریور جنوبی - 20متری منصور شرقی - خ. خواجو كرمانی جنوبی - روبروی مدرسه علیزاده - پ. 554

تلفن : ۳۳۷۰۳۵۱۵

منطقه ۱۵

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - ك. قباد 2 - پ. 1/24

تلفن : ۵۵۰۵۵۲۴۱

منطقه ۱۶

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - ك. شهرداری - گاراژ حاج عباس دباغ

تلفن : ۵۵۰۶۷۸۳۶

منطقه ۱۶

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - ك. شهرداری - پ. 3/42

تلفن : ۵۵۰۵۲۴۷۱

منطقه ۱۶

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده ساوه - یافت آباد غربی - بولوار معلم

تلفن : ۶۶۶۱۱۰۴۹

منطقه ۱۸

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - ك. شهرداری - گاراژ حاج عباس دباغ

تلفن : ۵۵۳۱۳۴۷۸, ۵۵۰۵۶۳۳۲

منطقه ۱۶

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - ك. شهرداری - گاراژ حاج اكبر دباغ - پ. 42

تلفن : ۵۵۰۶۴۴۵۹, ۵۵۰۵۲۴۷۱

منطقه ۱۶

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، امامزاده حسن - بعد از پل امین الملك - ك. شهیدمختاری - پ. 39 و 37

تلفن : ۶۶۲۲۴۱۳۷, ۶۶۲۱۱۵۰۰

منطقه ۱۷

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - ك. قباد 2 - پ. 1/18 و 2/18 و 3/18

تلفن : ۵۵۳۱۰۱۹۸

منطقه ۱۶

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - ك. شهرداری - پ. 24

تلفن : ۵۵۰۶۲۴۸۸

منطقه ۱۶

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - خ. شهرداری - روبروی كوچه 22

تلفن : ۵۵۳۱۳۴۴۰

منطقه ۱۶

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - ك. شهرداری - گاراژ حاج عباس دباغ

تلفن : ۵۵۰۵۴۷۳۹

منطقه ۱۶

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - ك. شهرداری - پ. 4 - گاراژ حاج اكبر دباغ

تلفن : ۵۵۰۶۸۳۶۴

منطقه ۱۶

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - انتهای كوی شهرداری - پ. 1/14

تلفن : ۵۵۰۵۲۹۷۱

منطقه ۱۶

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - خ. شهرداری - انتهای كوچه 22 - پ. 1/36

تلفن : ۵۵۳۰۶۳۸۳

منطقه ۱۶

صنایع دستی : بلور و چینی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - ك. شهرداری - پ. 1/36

تلفن : ۵۵۰۶۰۶۱۷

منطقه ۱۶

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.