> بانک اطلاعات شرکت‌های استیل | صفحه ۲
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۸۰ مورد

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارسوق بزرگ - به طرف چهل تن - پ. 62

تلفن : ۵۵۶۳۹۷۰۱

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - پاساژ مهدی - پ. 20

تلفن : ۵۵۶۱۹۳۴۴

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. صابونیان - پ. 73

تلفن : ۵۵۳۱۳۴۷۸

منطقه ۱۶

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار نجارها - جنب مسجد امام حسن - پ. 42

تلفن : ۵۵۸۱۱۰۳۵

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. صابونیان - جنب بازار كریستال - پ. 57

تلفن : ۵۵۳۰۹۴۸۲

منطقه ۱۶

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - چهارسوق بزرگ - ك. صندوق سازها - پ. 126

تلفن : ۵۵۶۰۲۶۸۵

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - سرای شیخ هادی - پ. 10

تلفن : ۵۵۶۳۵۴۲۲

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار بزرگ - بازار نجارها - پ. 9

تلفن : ۵۵۶۱۵۸۵۷, ۵۵۶۳۹۵۹۰

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - خ. پامنار - بعد از بانك تجارت - پ. 167

تلفن : ۳۳۹۱۶۰۲۶

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - پایین تر از امین الملك - پ. 60

تلفن : ۵۵۶۳۱۲۵۸

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه مولوی - بازار نجارها - جنب مسجد امام حسن - پ. 40

تلفن : ۵۵۶۱۱۷۶۳, ۵۵۶۱۸۱۷۲, ۵۵۶۱۸۰۷۳

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - چهارسوق بزرگ - ك. صندوق سازها - پ. 6

تلفن : ۵۵۶۱۷۹۷۳

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - بازار چهل تن - چهارسوق بزرگ - سرای قیصر - پ. 26

تلفن : ۳~۵۵۶۰۳۳۲۲, ۲۲۴۷۲۱۶۰

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - بازار چهل تن - چهارسوق بزرگ - سرای قیصر - پ. 24

تلفن : ۵۵۶۰۷۷۷۲

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارسوق بزرگ - جنب عبدالوهاب - پ. 42

تلفن : ۵۵۶۳۸۰۷۹, ۵۵۵۷۹۱۰۳

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - سرای مهدی - پ. 4

تلفن : ۵۵۸۱۰۹۹۵

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - پاساژ مهدی - پ. 8

تلفن : ۵۵۶۳۸۴۷۷

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - چهارسوق بزرگ - سرای شیخ جعفر - پ. 32

تلفن : ۵۵۶۰۷۷۷۵

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، مولوی - بازار حضرتی - جنب بازار نجارها - پ. 124

تلفن : ۵۵۶۲۲۷۸۷

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - بازار حضرتی - ك. ارامنه - پ. 194

تلفن : ۵۵۸۱۳۶۴۳

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - بازار چهل تن - چهارسوق بزرگ - سرای صندوق سازان - سرای تیمچه جعفری - پ. 12

تلفن : ۵۵۶۰۷۵۳۵

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. بهارستان - نرسیده به میدان بهارستان - پ. 30

تلفن : ۳۳۹۱۳۹۹۶, ۸~۳۳۹۷۲۶۲۷

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار چهل تن - ك. چهل تن - پ. 76

تلفن : ۵۵۶۰۷۰۴۲

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - روبروی سرای رشتی - پ. 27

تلفن : ۵۵۶۲۰۴۴۷

منطقه ۱۲

ظروف استیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - مجتمع تجاری پارس غدیر - پ. 10

تلفن : ۶۶۸۰۵۰۰۸

منطقه ۱۸
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۸۰ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.