> بانک اطلاعات شرکت‌های دینام و استارت
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

اتومبیل : دینام و استارت - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امیركبیر - بین خیابان سعدی و پامنار - ك. امین دربار - پ. 6

تلفن : ۳۳۹۰۱۱۴۸, ۳۳۹۰۷۰۱۸, ۳۳۹۲۰۳۲۸

منطقه ۱۲

اتومبیل : دینام و استارت - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، نارمك - خ. 46متری شرقی - بین خیابان مهر و مدائن - پ. 65

تلفن : ۷۷۹۰۲۹۵۹, ۷۷۹۰۷۸۲۱

منطقه ۴

اتومبیل : دینام و استارت - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امیركبیر - خ. امین دربار - نبش كوچه كنسولگری - پ. 16

تلفن : ۳۳۹۱۳۱۶۲

منطقه ۱۲

اتومبیل : دینام و استارت - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه كدخدا اسماعیل - حیاط اول - دست چپ

تلفن : ۵۵۳۱۵۲۲۷

منطقه ۱۵

اتومبیل : دینام و استارت - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. مخصوص - گاراژ مخصوص - پ. 9

تلفن : ۵۵۴۰۳۰۵۳

منطقه ۱۱

اتومبیل : دینام و استارت - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه اكبر فینی - پ. 9

تلفن : ۵۵۳۰۲۸۹۴

منطقه ۱۵

اتومبیل : دینام و استارت - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه درستی - پ. 4

تلفن : ۵۵۳۰۹۴۸۳

منطقه ۱۵

اتومبیل : دینام و استارت - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه درستی - پ. 2

تلفن : ۵۵۳۰۴۵۱۲

منطقه ۱۵

اتومبیل : دینام و استارت - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه اگبر فینی

تلفن : ۵۵۳۰۷۶۷۴

منطقه ۱۵

اتومبیل : دینام و استارت - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - بین خیابان غفاری و خیابان مخصوص - پ. 495 و 497

تلفن : ۵۵۴۱۴۵۲۴, ۵۵۴۱۴۵۹۴

منطقه ۱۱

اتومبیل : دینام و استارت - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. مخصوص - پ. 65

تلفن : ۴~۵۵۴۱۰۰۹۳

منطقه ۱۹

اتومبیل : دینام و استارت - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - پشت شیر پاستوریزه - خ. 17شهریور - خ. تهران بتون - ك. دوم - پ. 19

تلفن : ۶۶۸۱۵۵۰۸

منطقه ۱۸

اتومبیل : دینام و استارت - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امیركبیر - ك. اوحدی - پاساژ كیمیا - پ. 11

تلفن : ۳۳۹۵۴۶۶۲, ۳۳۹۷۰۲۰۹

منطقه ۱۲

اتومبیل : دینام و استارت - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، اتوبان افسریه - جنب بانك تجارت

تلفن : ۳۳۸۰۶۷۲۰

منطقه ۱۵

اتومبیل : دینام و استارت - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امیركبیر - خ. ملت - پاساژ ملت - پ. 124 - ط. سوم

تلفن : ۳۳۹۲۴۴۰۲

منطقه ۱۲

اتومبیل : دینام و استارت - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه كدخدا اسماعیل - حیاط اول - پ. 16

تلفن : ۵۵۳۰۸۰۱۶

منطقه ۱۵

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.