> بانک اطلاعات شرکت‌های سیم بكسل
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

تولید کننده انواع شمش . بیلت . سیم و کابل های آلومینیومی

نشانی : ایران، تهران، تهران، کمربندی آزادگان بعد از پمپ بنزین فیروز بهرام شمس آباد خیابان قائم آل محمد خیابان وحدت روبروی بازار آهن پلاک۴۰۰

تلفن : 02146859323 __ 09123808731

مدیر عامل

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - روبروی دخانیات - پ. 536

تلفن : ۵۵۴۱۳۲۷۷

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - روبروی خیابان شیخ هادی - بازارچه اسكوئی - ط. زیرزمین - پ. 28

تلفن : ۶۶۴۱۴۰۴۲, ۶۶۴۶۹۵۱۲

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - ابتدای خیابان غفاری - نرسیده به پاساژ قطب - پ. 22

تلفن : ۵۵۴۰۴۲۹۶, ۵۵۴۰۱۵۲۰

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - ابتدای خیابان غفاری - پ. 12الی 18

تلفن : ۵۵۴۰۴۷۹۱

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - ابتدای خیابان غفاری - نبش كوچه قطب - پ. 32

تلفن : ۵۵۴۰۲۶۸۱

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - روبروی خیابان كبریت سازی - پ. 500

تلفن : ۵۵۴۱۶۶۴۱, ۵۵۰۴۲۱۴۳

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - خ. غفاری - پ. 10

تلفن : ۵۵۴۰۶۲۱۶, ۵۵۴۰۵۵۲۵

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - خ. غفاری - پ. 30

تلفن : ۵۵۴۱۵۷۱۵, ۵۵۴۱۵۶۴۳

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - بعد از خیابان غفاری - ك. موسیوند - پ. 6

تلفن : ۵۵۴۱۶۲۹۸

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - ابتدای خیابان غفاری - نبش كوچه قطب - پ. 28

تلفن : ۵۵۴۱۸۰۸۳

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - ابتدای خیابان غفاری - نبش كوچه قطب - پ. 34

تلفن : ۵۵۴۰۵۶۴۴, ۵۵۴۰۸۷۰۶

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - گاراژ مشهد - پ. 365

تلفن : ۵۵۴۱۴۵۵۰

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - بین خیابان احمدی سخا و مرادی - پ. 490 و 488

تلفن : ۵۵۴۱۳۱۱۶, ۵۵۴۱۱۸۱۶, ۵۵۴۰۳۰۶۲, ۵۵۴۱۵۳۶۵

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - خ. غفاری - جنب گاراژ عزیزخان - پ. 68

تلفن : ۵۵۴۱۲۰۲۸, ۵۵۴۱۳۲۰۱

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی - خ. اكباتان - ك. ناظم الاطبا - ك. نفیسی - پاساژ رسالت - ط. سوم - پ. 62

تلفن : ۳۳۹۰۹۳۰۸

منطقه ۱۲

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جنوبی - پاساژ رضوی - طبقه همكف - پ. 65

تلفن : ۳۳۱۱۷۹۰۲

منطقه ۱۲

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - ابتدای خیابان غفاری - پ. 9 و 11

تلفن : ۵۵۴۱۰۸۶۴

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - خ. غفاری - جنب گاراژ شیردل - پ. 60

تلفن : ۵۵۴۰۷۲۶۰

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - جنب پاساژ امید - پ. 393

تلفن : ۵۵۴۱۳۵۸۵

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - ابتدای خیابان غفاری - نبش كوچه نوركامی - پ. 123

تلفن : ۵۵۴۱۹۹۸۱, ۵۵۴۰۲۳۹۵

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - روبروی بیمارستان فارابی - جنب گاراژ باربری - پ. 337

تلفن : ۵۵۴۱۰۶۹۰

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. غفاری - روبروی پاساژ الزهرا - پ. 64

تلفن : ۵۵۴۱۹۵۶۲

منطقه ۱۱

ابزار : سیم بكسل

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - ابتدای خیابان غفاری - جنب مسجد توتونچی - پ. 115

تلفن : ۵۵۴۱۶۱۷۱

منطقه ۱۱

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.