> بانک اطلاعات شرکت‌های عدسی و لنز
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

عینك : عدسی و لنز

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - بعد از خیابان 30تیر - روبروی سفسارت انگلیس - پاساژ نوین - ط. زیرزمین

تلفن : ۶۶۷۱۸۹۹۷

منطقه ۱۲

عینك : عدسی و لنز

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. 7تیر - خ. مفتح جنوبی - كوی شهیدهمراه - ساختمان پاك - واحد 2

تلفن : ۵~۸۸۸۴۴۳۵۴

منطقه ۷

عینك : عدسی و لنز

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - ك. محمدبیك - پاساژ سعید - پ. 82

تلفن : ۶۶۷۱۴۹۶۰

منطقه ۱۲

عینك : عدسی و لنز

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - پایین تر از جمهوری - روبروی فرش مشهد - مجتمع پزشكی ولی عصر - ش. 158

تلفن : ۶۶۹۵۲۰۶۷

منطقه ۱۱

عینك : عدسی و لنز

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی - خ. نوفل لوشاتو - خ. احمد محمدبیك - پاساژ سعید - ط. سوم - پ. 49

تلفن : ۶۶۷۱۴۴۱۷

منطقه ۱۲

عینك : عدسی و لنز

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ایرانشهر جنوبی - پایین تر از خیابان سمیه - ش. 66 - ط. دوم - واحد 8

تلفن : ۸۸۸۲۲۷۴۲

منطقه ۶

عینك : عدسی و لنز

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - چهارراه یوسف آباد - ك. احمد محمدبیك - پاساژ سعید - پ. 78

تلفن : ۶۶۷۰۱۴۰۸

منطقه ۱۲

عینك : عدسی و لنز

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سیدجمال الدین اسدآبادی - خ. هجدهم - نبش كوچه 24 بیستون - پ. 2 - ط. اول

تلفن : ۸۸۰۲۱۷۵۷, ۸۸۰۲۸۴۱۱, ۸۸۰۰۵۴۶۳, ۸۸۰۰۵۴۴۸

منطقه ۶

عینك : عدسی و لنز

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سپهبد قرنی - ساختمان شماره 14 - ط. دوم

تلفن : ۸۸۸۰۹۴۸۱, ۸۸۸۰۹۴۶۰

منطقه ۶

عینك : عدسی و لنز

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی - خ. نوفل لوشاتو - ك. احمد محمدبیك - پاساژ سعید - پ. 22

تلفن : ۶۶۷۰۹۷۴۹

منطقه ۱۲

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.