> بانک اطلاعات شرکت‌های جوجه كشی
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، اسكندری شمالی - نبش فرصت شیرازی - پ. 45 - ط. چهارم - واحد 11

تلفن : ۶۶۹۲۹۷۰۳, ۶۶۹۲۹۷۳۴, ۶۶۹۲۹۷۶۰, ۶۶۹۲۸۳۰۸

منطقه ۱۱

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. توحید - خ. شهیدطوسی - پ. 124 - ط. دوم

تلفن : ۶۶۴۳۷۱۷۶, ۶۶۹۲۳۳۷۶, ۶۶۴۳۰۹۳۴

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. توحید - خ. فرصت شیرازی - پ. 198 - ط. اول - ش. 1

تلفن : ۳~۶۶۴۳۲۴۶۱

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. اسكندری شمالی - ساختمان 75 - واحد 1 شمالی

تلفن : ۶۶۹۲۱۰۸۶

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. توحید - خ. پرچم - تقاطع خیابان پرچم و رودكی - پ. 55

تلفن : ۶~۶۶۴۲۶۷۳۵

منطقه ۲

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، بولوار كشاورز - نبش خیابان قدس - ساختمان اكوچنگ - ط. سوم

تلفن : ۸۸۹۶۸۸۵۰

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید - خ. فرصت شیرازی - ش. 204 - ط. سوم - واحد 8 - كد پستی : 14199

تلفن : ۶۶۹۳۹۶۵۹, ۶۶۹۳۹۷۴۵

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. توحید - خ. غلامرضا طوسی (شباهنگ) - پ. 74 - ط. دوم

تلفن : ۶۶۴۳۳۴۲۱

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خالداسلامبولی - خ. سوم - پ. 27 - ط. اول

تلفن : ۸۸۷۱۶۵۷۵

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. توحید - خ. غلامرضا طوسی - پ. 174 - ط. اول

تلفن : ۶۶۴۳۲۹۹۱, ۶۶۴۳۳۱۶۷

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید - خ. فرصت - تقاطع اسكندری شمالی - پ. 45 - ط. دوم

تلفن : ۶۶۴۳۲۲۲۴

منطقه ۱۱

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. آزادی - تقاطع خیابان دكتر قریب - خ. فرصت شیرازی - ساختمان 111 - ورودی B - ط. پنجم - واحد 20

تلفن : ۶۶۹۱۲۹۸۸, ۶۶۹۴۹۰۶۹

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. توحید - خ. غلامرضا طوسی - پ. 174 - طبقه همكف

تلفن : ۳~۶۶۴۳۶۸۳۱, ۶۶۹۲۷۷۰۴

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. توحید - خ. فرصت شیرازیی - پ. 210 - پ. 7

تلفن : ۶۶۴۳۵۶۷۲

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. توحید - خ. فرصت شیرازی - ساختمان شماره 204 - ط. اول - واحد 2

تلفن : ۳~۶۶۴۳۶۹۱۱

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. توحید - خ. غلامرضا طوسی (شباهنگ) - پ. 133 - ط. دوم - واحد 5

تلفن : ۶۶۴۳۷۰۰۰, ۶۶۴۳۲۲۵۱

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. توحید - خ. فرصت شیرازی - پ. 204

تلفن : ۳~۶۶۴۳۶۱۶۲, ۲~۶۶۹۱۵۱۲۱

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. توحید - خ. غلامرضا طوسی (شباهنگ) - پ. 133 - ط. دوم - واحد 5

تلفن : ۲~۶۶۴۲۸۴۰۰

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ستارخان - روبروی نمازی سوم - پ. 4 - ط. دوم غربی

تلفن : ۶۶۴۳۵۶۵۷

منطقه ۲

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. توحید - خ. فرصت شیرازی - پ. 204 - ط. دوم

تلفن : ۹~۶۶۴۳۴۴۴۸

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید - خ. شباهنگ - پ. 162 - ط. سوم

تلفن : ۲۰~۶۶۹۱۴۲۱۱

منطقه ۲

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید - خ. توحید - پ. 51 - ط. چهارم

تلفن : ۶۶۹۲۱۶۱۲

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. آزادی - خ. توحید - خ. نیایش شرقی - پ. 21/6

تلفن : ۶۶۹۲۰۸۲۵, ۶۶۹۲۱۸۰۵

منطقه ۲

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. اسكندری شمالی - بین خیابان آزادی و فرصت - پ. 35 - ط. اول

تلفن : ۶۶۹۳۳۹۷۹, ۶۶۹۲۶۳۴۹

منطقه ۶

دام و/یا طیور : جوجه كشی و جوجه یك روزه

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید - خ. نصرت غربی - پ. 31

تلفن : ۶۶۹۴۰۹۷۴

منطقه ۲

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.