> بانک اطلاعات شرکت‌های لوازم عكاسی | صفحه ۵
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۰۹ مورد

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - پاساژ جوانمرد

تلفن : ۳۳۱۱۱۹۲۳

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. باب همایون - پ. 47 - پاساژ ایران پگاه - ط. زیرین

تلفن : ۳۳۱۱۲۲۳۱, ۳۳۹۲۸۲۵۱

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - پاساژ البرز - پ. 13

تلفن : ۶۶۹۲۴۵۶۴

منطقه ۶

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - پ. 21

تلفن : ۳۳۹۰۹۱۲۶, ۳۳۹۰۸۱۷۵, ۳۳۱۱۶۲۲۱

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صوراسرافیل - خ. باب همایون - پ. 27 - سرای همایون - پ. 19 - ط. زیرزمین

تلفن : ۳۳۹۱۳۷۸۱

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهر ری - خ. حرم - بازار نو - بازارچه 110 - پ. 8

تلفن : ۵۵۹۰۷۴۲۱

منطقه ۲۰

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. باب همایون - پاساژ ایران پگاه - طبقه همكف - پ. 68

تلفن : ۳۳۹۲۸۷۳۵

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - روبروی ساختمان آلومینیوم - پ. 114

تلفن : ۶۶۷۰۴۳۰۰

منطقه ۱۱

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صوراسرافیل - پاساژ باقریان - ط. دوم - پ. 6

تلفن : ۳۳۹۰۸۲۰۰

منطقه ۱۲
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۰۹ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.