> بانک اطلاعات شرکت‌های لوازم عكاسی | صفحه ۴
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۰۹ مورد

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از خیابان فاطمی - پ. 857

تلفن : ۸۸۹۰۹۳۴۱

منطقه ۶

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. باب همایون - ك. قنات - پ. 14

تلفن : ۳۳۱۱۳۸۰۹, ۳۳۹۳۵۷۵۰

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از پل امیربهادر - روبروی بانك ملی - پ. 899

تلفن : ۵۵۳۸۳۱۳۳

منطقه ۱۱

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - پایین تر از میدان امام خمینی - پ. 200

تلفن : ۳۳۹۱۲۲۳۲

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمالزاده شمالی - نبش كوچه جلال زاده - پ. 417 - ط. دوم - واحد 4

تلفن : ۶۶۴۲۰۹۰۰

منطقه ۶

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - پایین تر از میدان امام خمینی - ك. جوانمرد - پاساژ جوانمرد - ط. زیرزمین - پ. 21

تلفن : ۳۳۱۱۰۰۷۸

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، ابتدای خیابان مدنی - بالاتر از خیابان جانبازان - پ. 23

تلفن : ۷۷۴۵۶۱۲۸

منطقه ۸

عكاسی : تجهیزات و لوازم - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، انتهای باغ همایون - به سمت ناصرخسرو - خ. صوراسرافیل - جنب بانك ملی ناصرخسرو - پ. 17

تلفن : ۳۳۹۱۳۶۸۶, ۳۳۹۱۸۴۳۶

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - روبروی خیابان فخررازی - پ. 350 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۹۵۸۷۷

منطقه ۱۱

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - خ. كارگر جنوبی - پ. 216

تلفن : ۶۶۴۶۱۴۳۱

منطقه ۱۱

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. باب همایون - ك. قنات - ساختمان سادات - طبقه همكف - پ. 7

تلفن : ۳۳۹۱۳۸۱۱

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، انتهای خیابان همایون - جنب مسجد توحید - پ. 10

تلفن : ۳۳۹۰۲۳۸۰

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، باب همایون - پاساژ ایران پگاه - ط. زیرین - پ. 1/8

تلفن : ۳۳۹۰۹۸۶۰, ۳۳۹۴۵۶۵۱

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. باب همایون - بالاتر از خیابان صوراسرافیل - پ. 5

تلفن : ۳۳۹۰۶۱۷۱

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر - بالاتر از خیابان جمهوری - پ. 88 - روبروی سالن باختر

تلفن : ۶۶۴۹۷۷۲۵, ۶۶۴۹۷۷۰۸, ۶۶۴۰۳۸۳۳

منطقه ۱۱

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. باب همایون - ك. قنات - ساختمان سادات - طبقه همكف - پ. 6

تلفن : ۳۳۹۳۵۶۳۰

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صوراسرافیان - پاساژ باقریان - پ. 5

تلفن : ۳۳۹۰۱۱۹۶, ۳۳۹۲۹۰۶۲

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، تهرانپارس - خ. اتحاد - خ. نوزدهم - پ. 89

تلفن : ۷۷۳۴۳۳۳۷, ۷۷۳۳۷۴۹۸

منطقه ۴

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه آفریقا - بولوار مینا - پ. 6 - ط. دوم

تلفن : ۸۸۷۵۳۶۳۶, ۸۸۷۵۳۷۳۷, ۸۸۷۵۴۵۴۵, ۸۸۷۵۴۶۴۶

منطقه ۳

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صوراسرافیل - سه راه ارگ - روبروی وزارت دارایی - ساختمان باقریان - طبقه همكف - پ. 6

تلفن : ۳۳۹۲۰۶۱۶

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. دردشت - پایین تر از گلبرگ - پ. 302 - بالای بانك تجارت - ط. سوم

تلفن : ۷۷۹۳۲۹۳۲

منطقه ۸

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، نارمك - خ. مسیل باختری - م. 85 - پ. 1 + 12

تلفن : ۷۷۸۱۶۴۱۳

منطقه ۸

عكاسی : تجهیزات و لوازم - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. باب همایون - پاساژ ایران پگاه - ط. منهای دو - ش. 14 - كد پستی : 114855673

تلفن : ۳۳۹۲۷۴۷۶, ۳۳۹۲۷۲۵۳

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - پایین تر از میدان امام خمینی - پ. 266

تلفن : ۳۳۱۱۲۶۰۸, ۳۳۹۵۵۴۶۱

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صوراسرافیل - روبروی دادگستری

تلفن : ۳۳۹۱۳۴۰۸

منطقه ۱۲
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۰۹ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.