آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۰۹ مورد

عكاسی : تجهیزات و لوازم - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، ابتدای خیابان صور اسرافیل - بعد از خیابان ناصرخسرو - پ. 7

تلفن : ۳۳۹۱۱۵۰۷, ۳۳۱۱۰۳۷۶

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - پایین تر از میدان امام خمینی - ك. جوانمرد - پ. 260

تلفن : ۳۳۹۲۵۳۰۹, ۳۳۹۴۶۳۰۴

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - پایین تر از میدان امام خمینی - جنب پاساژ جوانمرد - پ. 242

تلفن : ۳۳۹۳۵۸۴۷

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، پارك شهر - خ. صوراسرافیل - پاساژ باقریان

تلفن : ۳۳۹۱۵۳۳۰, ۳۳۹۰۴۱۸۷

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید - خ. ستارخان - ك. شادی - پ. 17

تلفن : ۶۶۹۴۰۰۹۲

منطقه ۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید - خ. ستارخان - ك. شادی - پ. 17

تلفن : ۶۶۹۴۰۰۹۲

منطقه ۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. امام خمینی - ابتدای خیابان ناصرخسرو - پ. 565

تلفن : ۳۳۹۱۵۲۳۶

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. امام خمینی - خ. ناصرخسرو - پ. 539

تلفن : ۳۳۹۱۳۲۵۹

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - پایین تر از میدان امام خمینی

تلفن : ۳۳۱۱۹۲۵۸, ۳۳۹۱۱۶۸۳

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صوراسرافیل - بعد از خیابان ناصرخسرو - پ. 11

تلفن : ۳۳۹۰۷۴۱۸, ۳۳۹۲۷۴۶۲

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. باب همایون - پاساژ ایران پگاه - پ. 84

تلفن : ۳۳۹۳۶۲۲۹

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - بعد از میدان فلسطین - پ. 1152

تلفن : ۶۶۴۰۵۴۷۵

منطقه ۱۱

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. باب همایون - ك. قنات - پ. 21

تلفن : ۳۳۹۰۵۷۵۷, ۳۳۹۱۱۷۷۶

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - پایین تر از میدان امام خمینی - پ. 223

تلفن : ۳۳۹۰۴۸۱۸

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صوراسرافیل - روبروی خیابان دادگستری - پ. 89

تلفن : ۳۳۹۱۳۵۶۳

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - نبش خیابان صوراسرافیل - پ. 1

تلفن : ۳۳۹۱۳۳۱۸

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. باب همایون - ك. قنات - پ. 5

تلفن : ۳۳۹۱۲۳۲۸

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - پایین تر از میدان امام خمینی - ك. جوانمرد - پ. 240

تلفن : ۳۳۹۱۴۶۱۸

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، شمال میدان بهارستان - جنب كلانتری - پ. 32

تلفن : ۳۳۹۱۵۰۴۱

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - پایین تر از میدان امام خمینی - ك. پاساژ جوانمرد - پ. 242

تلفن : ۳۳۹۱۲۹۶۹, ۳۳۹۲۱۰۴۰

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، باب همایون - نبش كوچه قنات - پاساژ ایران پگاه - پ. 44

تلفن : ۳۳۹۲۷۳۷۹, ۳۳۱۱۷۰۴۵

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - پایین تر از خیابان امام خمینی - ك. قنات - پاساژ جوانمرد - پ. 19 - طبقه همكف

تلفن : ۳۳۹۱۰۹۲۸

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از پارك ساعی - ساختمان صدف - پ. 1137 - طبقه همكف

تلفن : ۸۸۷۸۷۵۲۰

منطقه ۶

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، ناصرخسرو - روبروی مدرسه دارالفنون - پ. 529

تلفن : ۳۳۹۰۴۶۸۶, ۳۳۹۵۲۰۹۷

منطقه ۱۲
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۰۹ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.