> بانک اطلاعات شرکت‌های لوازم عكاسی | صفحه ۱
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۰۹ مورد

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، فلكه دوم صادقیه - ابتدای بولوار آیت اله كاشانی - جنب نگاه فیلم

تلفن : ۴۴۰۷۰۱۱۸

منطقه ۵

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صوراسرافیل - پاساژ باقریان - طبقه همكف - پ. 1

تلفن : ۳۳۹۳۳۲۸۳, ۳۳۹۳۱۶۷۶

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 17شهریور - نرسیده به میدان خراسان - پ. 1787

تلفن : ۳۳۵۵۱۲۷۵

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صور اسرافیل - پاساژ باقریان - طبقه همكف - پ. 5

تلفن : ۳۳۹۳۴۶۶۲, ۳۳۱۱۴۴۰۸

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. امام خمینی - ابتدای خیابان ناصرخسرو - روبروی مدرسه دارالفنون - پ. 535

تلفن : ۳۳۹۱۵۱۹۵

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صوراسرافیل - پاساژ باقریان - طبقه همكف - پ. 7

تلفن : ۳۳۱۱۰۷۹۹, ۳۳۹۳۵۴۵۶

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، كوی نصر - انتهای فاضل شمالی - روبروی بازار میوه نصر - پ. 16 - واحد 33

تلفن : ۸۸۲۸۸۲۵۴, ۸۸۲۸۱۹۷۵

منطقه ۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - نبش كوچه دوم - ساختمان 467 - ط. دوم - واحد 31

تلفن : ۸۸۰۰۵۰۹۲, ۸۸۰۰۲۳۵۸

منطقه ۶

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. باب همایون - بعد از كوچه مترو - پ. 13

تلفن : ۳۳۹۳۴۷۶۴, ۳۳۹۱۸۸۳۲

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - پایین تر از میدان امام خمینی - گاراژ تی. بی. تی - طبقه همكف

تلفن : ۳۳۱۱۱۰۰۶, ۳۳۹۵۸۲۶۱

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، ناصرخسرو - جنب گاراژ تی بی تی - پ. 214

تلفن : ۳۳۹۳۷۳۲۳

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. 7تیر - ك. شاهرخ - پ. 8 - ط. اول - واحد شماره 3

تلفن : ۸۸۸۲۵۴۰۹

منطقه ۷

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. 7تیر - روبروی مسجدالجواد - نبش كوجه خسرو

تلفن : ۸۸۳۰۱۶۹۵

منطقه ۶

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. میرداماد - پ. 229 - ساختمان فوجی فیلم

تلفن : ۸~۲۲۲۵۴۸۱۰, ۲۲۲۲۶۵۲۹, ۲۲۲۲۲۳۱۳, ۲۲۲۲۰۸۰۴

منطقه ۳

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی جنوبی - روبروی سرهنگ سخائی - پ. 478

تلفن : ۳۳۹۰۳۶۰۵

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صوراسرافیل - پاساژ باقریان - ط. دوم - ش. 9

تلفن : ۳۳۹۱۳۲۲۸

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. امام خمینی - ابتدای خیابان ناصرخسرو - پ. 481

تلفن : ۳۳۹۱۴۹۴۲

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه آفریقا - چهارراه جهان كودك - پ. 40 - ط. سوم

تلفن : ۸۸۷۸۳۴۴۵

منطقه ۳

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهر ری - بازار حضرتی - جنب حرم - پ. 78

تلفن : ۵۵۹۰۰۳۳۹

منطقه ۲۰

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. باب همایون - ك. قنات - پ. 20 - ساختمان سادات - طبقه همكف - پ. 5

تلفن : ۳۳۹۰۶۸۲۳, ۳۳۹۳۶۱۱۱

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - جنب سینما اروپا - پ. 168

تلفن : ۳۳۹۱۳۵۲۰

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، باب همایون - ك. قنات - ش. 9

تلفن : ۳۳۹۲۰۱۸۲

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. امام خمینی - خ. باب همایون - روبروی مسجد توحید - پ. 1

تلفن : ۳۳۹۰۰۷۷۰, ۳۳۹۲۹۰۳۷

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. باب همایون - پاساژ ایران پگاه - طبقه پایین - ش. 43

تلفن : ۳۳۹۳۸۵۵۵, ۳۳۹۴۱۴۳۹

منطقه ۱۲

عكاسی : تجهیزات و لوازم - فروش و/یا واردات

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. امام خمینی - خ. باب همایون - پ. 92 - پاساژ ایران پگاه - ط. زیرزمین - پ. 24

تلفن : ۳۳۱۱۷۶۸۸

منطقه ۱۲
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۰۹ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.