> بانک اطلاعات شرکت‌های اوراقی فروشی
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۲ مورد

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - گاراژ كدخدا اسماعیل - پ. 79

تلفن : ۵۵۳۱۸۶۲۶, ۵۵۳۲۷۷۸۳

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - پ. 31

تلفن : ۵۵۳۰۲۰۰۴

منطقه ۱۶

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - ابتدای خیابان فدائیان اسلام - گاراژ سامانی - پ. 2/73

تلفن : ۵۵۳۱۳۵۵۳

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - ابتدای خیابان فدائیان اسلام - گاراژ سامانی - پ. 76

تلفن : ۵۵۳۱۵۲۲۲

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - ضلع جنوب شرقی میدان شوش - ك. كوه گچی - پ. 61

تلفن : ۵۵۳۱۸۴۵۱, ۵۵۳۰۹۰۳۹

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - ضلع جنوب شرقی - ك. كوه گچی - پ. 51

تلفن : ۵۵۳۰۶۷۸۶

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شوش شرقی - نرسیده به میدان شوش - خ. غمخوار - ك. كوه گچی - پ. 1/39

تلفن : ۵۵۳۱۱۸۰۷

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - ضلع جنوب شرقی - ك. كوه گچی - گاراژ تندور - پ. 22/20

تلفن : ۵۵۳۰۵۶۸۰

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - ضلع جنوب شرقی - ك. كوه گچی - پاساژ عظیم منش - پ. 1

تلفن : 021

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - ضلع جنوب شرقی - ك. كوه گچی - پ. 53

تلفن : ۵۵۰۵۳۹۳۲

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - ضلع جنوب شرقی - ك. كوه گچی - پ. 39

تلفن : ۵۵۳۱۳۷۹۲

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، سه راه آذری - ابتدای خیابان زرند - گاراژ صفابخش - پ. 13/123

تلفن : ۶۶۶۹۳۹۰۸, ۶۶۶۲۹۶۳۶

منطقه ۹

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه بعثت - بزرگراه بعثت - به سمت چهارراه شهرزاد - پ. 302

تلفن : ۳۳۸۸۹۴۳۱

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شوش شرقی - نرسیده به میدان شوش - ك. بازار روز - پ. 513 - ط. اول

تلفن : ۵۵۳۱۲۵۵۲

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - ضلع جنب شرقی میدان - پاساژ صادقی

تلفن : ۵۵۳۱۴۳۳۱

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قیام - خ. ری - پ. 746

تلفن : ۳۳۵۵۰۰۹۱

منطقه ۱۲

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده ساوه - خ. زمزم - پ. 45

تلفن : ۵۵۸۲۳۸۲۲

منطقه ۱۹

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ری - ك. شمس - پ. 13 و 11

تلفن : ۳۳۵۶۶۶۸۸

منطقه ۱۲

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - گاراژ سامانی - انتهای گاراژ

تلفن : ۵۵۰۶۹۴۸۲

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - ضلع جنوب شرقی - ك. كوه گچی - پ. 51

تلفن : ۵۵۰۵۶۲۸۳, ۵۵۳۱۱۶۰۹, ۱۰~۵۵۳۲۱۵۰۹

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ری - ك. شمس - پ. 27

تلفن : ۳۳۵۶۸۰۹۲

منطقه ۱۲

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خاوران - روبروی ایستگاه صنایع دفاع - نرسیده به خیابان عارف - پ. 198

تلفن : ۳۳۷۰۶۰۳۰

منطقه ۱۴

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خاوران - نبش خیابان سمنان - پ. 190

تلفن : ۳۳۷۳۲۹۶۳

منطقه ۱۴

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - گاراژ سامانی - پ. 37

تلفن : ۵۵۰۵۴۱۵۵

منطقه ۱۵

بازیافت : اوراقی فروشی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه كدخدا اسماعیل - بین حیاط اول و دوم

تلفن : ۵۵۳۱۸۰۵۸

منطقه ۱۵
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۲ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.