> بانک اطلاعات شرکت‌های تسمه پروانه
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهر ری - ابتدای جاده قم - پ. 53

تلفن : ۵۵۹۰۷۳۲۵

منطقه ۲۰

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - نرسیده به چهارراه گلوبندك - بازارچه كفش ملی - پ. 579

تلفن : ۵۵۶۲۴۰۳۹, ۵۵۶۱۷۲۷۳

منطقه ۱۲

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - نرسیده به خیابان غفاری - گاراژ ایران - پ. 10

تلفن : ۵۵۴۱۰۴۴۸

منطقه ۱۱

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جدید جنوبی - بلوك 3 شرقی - نیم طبقه اول - پ. 303

تلفن : ۳۳۹۱۲۴۸۹, ۳۳۹۴۲۴۹۲

منطقه ۱۲

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جدید جنوبی - بلوك 2 غربی - پاساژ امیركبیر - طبقه همكف - پ. 17

تلفن : ۳۳۹۱۴۳۲۱

منطقه ۱۲

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مهرآباد جنوبی - بزرگراه فتح - نبش خیابان صفری - پ. 30

تلفن : ۶۶۶۲۱۴۸۴, ۶۶۶۲۸۴۳۰, ۶۶۶۹۴۶۵۷

منطقه ۹

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خاوران - خ. عارف - پ. 12

تلفن : ۳۳۷۰۲۶۸۹

منطقه ۱۴

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - جنب گاراژ مشهد - پ. 353

تلفن : ۵۵۴۰۴۰۴۰

منطقه ۱۱

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جدید - بلوك 5 شرقی - پاساژ تهران یدك - ط. زیرزمین - پ. 104

تلفن : ۳۳۹۱۷۴۹۴

منطقه ۱۲

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خاوران - روبروی پمپ بنزین - پ. 56

تلفن : ۳۳۷۰۴۷۰۸

منطقه ۱۴

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - جنب گاراژ مشهد - پ. 359

تلفن : ۵۵۴۱۵۳۵۹

منطقه ۱۱

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جدید - بلوك 2 غربی - پاساژ امیركبیر - طبقه همكف - پ. 92

تلفن : ۳۳۹۱۴۹۳۷

منطقه ۱۲

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جدید - بلوك 5 شرقی - پاساژ تهران یدك - ط. اول زیرزمین - پ. 131

تلفن : ۳۳۹۱۴۴۱۱

منطقه ۱۲

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهر ری - خ. فدائیان اسلام - سه راه پل سیمان - خ. محمدی - پ. 16

تلفن : ۳۳۷۴۲۵۶۹

منطقه ۲۰

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. منوچهری - ك. دكتر آقاجان - پ. 25

تلفن : ۶۶۷۲۳۷۳۰, ۶۶۷۱۶۰۶۵, ۶۶۷۱۶۸۷۵

منطقه ۱۲

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی - خ. اكباتان - ك. ناظم الاطبا - پاساژ صدقی نژاد - طبقه همكف - پ. 71

تلفن : ۳۳۱۱۷۲۷۲

منطقه ۱۲

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جنوبی - مركز تجاری سعدی - ط. چهارم - پ. 407

تلفن : ۳۳۹۳۶۱۳۰, ۳۳۹۲۵۵۲۵, ۳۳۹۱۹۸۸۶

منطقه ۱۲

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سه راه آذری - خ. زرند - روبروی پمپ بنزین - مركز تجاری آذری - ط. اول - پ. 161

تلفن : ۶۶۶۹۱۸۷۹, ۶۶۶۹۹۵۲۸

منطقه ۱۷

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، كیلومتر 10 جاده ساوه - چهاردانگه - نبش كوچه هیدخ

تلفن : ۵۵۲۵۱۳۴۰

منطقه ۱۸

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جدید - بلوك 5 شرقی - پاساژ تهران یدك - ط. دوم زیرزمین - پ. 111

تلفن : ۳۳۹۰۸۶۲۵

منطقه ۱۲

تسمه پروانه - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امیركبیر - خ. سعدی جنوبی - پ. 83

تلفن : ۳۳۹۱۳۵۲۶

منطقه ۱۲

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.