> بانک اطلاعات شرکت‌های دكمه
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۸ مورد

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - بازار سلطانی - بازار جامع - دالان اول - ط. دوم - پ. 12

تلفن : ۵۵۶۱۷۷۲۱

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - بازار سلطانی - طبقه همكف - بازار جامع اول - پ. 47

تلفن : ۵۵۶۳۳۹۰۷

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - چهارسوق كوچك - پاساژ مشیرخلوت - طبقه همكف - پ. 33

تلفن : ۵۵۸۰۰۳۴۲

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - مشیرخلوت - جنب سرای طوس - پ. 104

تلفن : ۵۵۸۰۷۱۹۱

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه استانبول - بازار فردوسی - پ. 640 - ط. پنجم

تلفن : ۳۳۹۳۱۵۴۸, ۳۳۹۴۷۳۹۶

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - مسجد امام خمینی - بازار سلطانی - بازار طوس شرقی - طبقه همكف - پ. 41

تلفن : ۵۵۶۲۰۸۱۵

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - خ. لبافی نژاد - پاساژ ولی عصر - ط. دوم - پ. 243

تلفن : ۶۶۴۱۲۷۵۴, ۶۶۴۹۴۸۷۷

منطقه ۱۱

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - چهارسوق كوچك - پاساژ مشیرخلوت - طبقه همكف - پ. 20

تلفن : ۵۵۶۲۵۶۳۳

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - چهارسوق كوچك - نرسیده به پاساژ مشیر خلوت - پ. 221

تلفن : ۵۵۶۰۸۷۷۰

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پاسداران - خ. كلاهدوز - خ. اختیاریه - پ. 115

تلفن : ۲۲۵۴۶۷۷۱

منطقه ۳

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - چهارسوق كوچك - پاساژ مشیرخلوت - طبقه همكف - پ. 60

تلفن : ۵۵۶۰۱۵۱۳

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - پاچنار - انتهای بازار كفاش ها - پ. 3

تلفن : ۵۵۶۰۳۳۷۵

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - سرای مشیرخلوت - دالان اول - پ. 9 - پ. 9

تلفن : ۵۵۶۳۱۳۶۳, ۵۵۶۳۰۲۲۰

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - طبقه همكف - بازار جامع دوم - پ. 64

تلفن : ۵۵۶۳۶۸۴۸

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. محمدیه - خ. خیام شمالی - بازار پاچنار - پاساژ شیخ عبدالحسین - پ. 9

تلفن : ۵۵۶۳۴۷۶۶

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - چهارسوق كوچك - پاساژ مشیرخلوت - طبقه همكف - پ. 32

تلفن : ۵۵۶۳۱۸۴۵

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - چهارسوق كوچك - پاساژ مشیرخلوت - طبقه همكف - پ. 1/15

تلفن : ۵۵۶۳۹۴۷۴

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. اتحاد - خ. 20 - پ. 3

تلفن : ۷۷۳۴۹۷۷۱, ۷۷۳۲۲۱۵۰

منطقه ۴

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كلاهدوز - خ. آقامیری - پ. 31

تلفن : ۲۲۵۵۶۶۴۰, ۲۲۵۴۴۶۱۹

منطقه ۳

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - خ. ولی عصر - پاساژ پاسارگاد - ط. سوم - پ. 208

تلفن : ۶۶۴۱۴۰۱۶

منطقه ۱۱

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - بازار جامع دالان دوم - طبقه همكف - پ. 42

تلفن : ۵۵۸۹۳۲۸۵

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - چهارسوق كوچك - پاساژ مشیرخلوت - طبقه همكف - پ. 29

تلفن : ۵۵۶۰۸۸۶۸

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - بازار سلطانی - بازار جامع - طبقه همكف - دالان اول - پ. 7

تلفن : ۵۵۸۰۹۷۵۲

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - چهارسوق كوچك - پاساژ مشیرخلوت - طبقه همكف - پ. 19

تلفن : ۵۵۶۳۲۸۹۲

منطقه ۱۲

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - دكمه

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ تهران - چهارسوق كوچك - پاساژ مشیرخلوت - طبقه همكف - پ. 52

تلفن : ۵۵۶۲۵۷۵۸

منطقه ۱۲
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۸ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.