آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۲۱۵ مورد

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - سرای اتفاق - پ. 20

تلفن : ۵۵۶۲۴۹۸۴

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - سرای امیر - حیاط دوم - پ. 305

تلفن : ۵۵۶۰۵۱۲۲

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سبزه میدان - بازار سعیدالذاكرین (كفاشی ها) - سرای امیركبیر - حیاط سوم - ط. فوقانی - پ. 489

تلفن : ۵۵۶۱۹۲۳۴

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - سرای امیر - حیاط دوم - پ. 419

تلفن : ۵۵۶۱۳۱۶۲

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - چهارسوق كوچك - بازار امیر - سرای آزادی - ط. دوم - پ. 95

تلفن : ۵۵۶۱۵۸۲۳

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - سرای اتفاق - طبقه همكف - پ. 17

تلفن : ۵۵۶۰۱۲۷۷

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - راسته بازار - روبروی سرای آزادی - پ. 258

تلفن : ۵۵۶۲۴۱۴۵

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - پ. 236

تلفن : ۵۵۳۸۵۰۰۸

منطقه ۱۱

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - سرای اتفاق - ط. زیرزمین - پ. 18

تلفن : ۵۵۶۲۱۱۱۱

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - سرای امیر - حیاط دوم - پ. 169

تلفن : ۵۵۶۲۱۰۰۱

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - جنب پاساژ اتفاق - پ. 226

تلفن : ۵۵۶۳۵۳۷۴

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - دالان دوم سرای امیركبیر - پ. 88

تلفن : ۵۵۶۰۶۹۰۶

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار بزرگ - بازار عباس آباد - ك. حمام چال - ط. زیرزمین - پ. 111

تلفن : ۵۵۶۱۹۵۱۶

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - سرای اتفاق - ط. اول - پ. 32

تلفن : ۵۵۶۰۸۳۳۸

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - سرای اتفاق - طبقه همكف - پ. 2

تلفن : ۵۵۶۲۴۲۵۱

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - نبش كوچه محمودیه - پ. 204

تلفن : ۵۵۶۳۹۸۴۱

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - جنب پاساژ اتحاد - پ. 236

تلفن : ۵۵۶۳۳۳۹۸

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - سرای امیركبیر - دالان وسط - پ. 120

تلفن : ۵۵۶۳۱۸۷۷

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - جنب دالان سوم - سرای امیركبیر - پ. 250

تلفن : ۵۵۶۱۹۲۰۸

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - سرای اتفاق - ط. زیرزمین - پ. 6

تلفن : ۵۵۶۲۷۴۶۹

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - سرای اتحاد - حیاط دوم - پ. 14

تلفن : ۵۵۶۰۸۳۵۸

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - ساختمان وسط سرای امیر - ط. اول - پ. 266

تلفن : ۵۵۶۲۶۱۰۱

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار توتون فروش ها - سرای اعظم - پ. 154

تلفن : ۵۵۶۰۹۰۲۰

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - پاساژ اتحاد - طبقه همكف - پ. 64

تلفن : ۵۵۶۰۸۳۵۷

منطقه ۱۲

پارچه - پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - دالان غربی - حیاط اول - سرای امیر - پ. 376

تلفن : ۵۵۶۲۵۳۸۴

منطقه ۱۲
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۲۱۵ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.