> بانک اطلاعات شرکت‌های لوازم شكار
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

فروش و تعمیر لوازم شکار و ماهیگیری

نشانی : ایران، کرمانشاه، کرمانشاه، کرمانشاه میدان آزادی بازار خرید کویتی ها طبقه دوم انتهای رههروی سمت راست

تلفن : ۰۸۳۱-۸۲۳۴۳۷۶

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - چهارراه كمالی - پ. 630

تلفن : ۶۶۸۳۰۱۱۷

منطقه ۱۱

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی - روبروی صندوق پس انداز بانك ملی - پاساژ نیكان - پ. 508 - ط. اول

تلفن : ۳۳۹۳۴۸۵۳, ۳۳۹۲۷۳۹۶, ۳۳۹۱۸۴۵۵

منطقه ۱۲

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی جنوبی - روبروی شهر و روستا - ش. 223

تلفن : ۳۳۱۱۴۴۵۳

منطقه ۱۲

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی جنوبی - پاساژ نیكان - پ. 412

تلفن : ۳۳۹۰۶۴۷۴

منطقه ۱۲

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی جنوبی - روبروی فروشگاه شهر و روستا - پ. 398

تلفن : ۳۳۱۱۱۴۶۸

منطقه ۱۲

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی - نرسیده به چهارراه جمهوری - ك. بانك - پ. 11

تلفن : ۶۶۷۰۴۸۷۵

منطقه ۱۲

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی جنوبی - پاساژ نیكان - پ. 414

تلفن : ۳۳۹۱۷۲۰۰

منطقه ۱۲

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی - روبروی صندوق پس انداز بانك مركزی - ساختمان نیكان - ط. بالا - واحد 503

تلفن : ۳۳۱۱۷۸۱۷

منطقه ۱۲

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی - ك. بانك - پ. 15

تلفن : ۶۶۷۰۵۹۱۴

منطقه ۱۲

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی - روبروی فروشگاه شهر و روستا - پ. 245

تلفن : ۳۳۱۱۳۷۰۲

منطقه ۱۲

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی جنوبی - پاساژ نیكان - پ. 415

تلفن : ۳۳۹۱۳۲۴۰

منطقه ۱۲

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی جنوبی - پاساژ نیكان - پ. 410

تلفن : ۳۳۹۲۸۷۷۹

منطقه ۱۲

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خاقانی - پ. 35

تلفن : ۸۸۳۰۰۶۱۹

منطقه ۷

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - خ. فروزش - پ. 124

تلفن : ۵۵۳۷۹۴۹۹

منطقه ۱۱

ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - اسلحه و لوازم شكار

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. وحدت اسلامی - نرسیده به میدان وحدت اسلامی - نبش بن بست طاعتی - پ. 740

تلفن : ۵۵۳۸۸۳۰۱

منطقه ۱۱

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.