> بانک اطلاعات شرکت‌های لوازم كفاشی
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۴۲ مورد

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - خ. پاچنار - ك. سیدولی - پاساژ وحید - پ. 24/1

تلفن : ۵۵۶۱۰۸۴۸

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - پاچنار - ك. سیدولی - ك. تكیه منوچهرخانی - پ. 118

تلفن : ۵۵۶۰۷۷۶۶

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - سبزه میدان - ك. كفاش ها - بازار سیدولی

تلفن : ۵۵۶۳۷۲۸۲

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - خ. پاچنار - ك. سیدولی - جنب سرای وحید - پ. 94

تلفن : ۵۵۶۰۱۲۷۸

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار پاچنار - پاساژ حاج رضا - ط. زیرزمین - پ. 12

تلفن : ۵۵۸۰۶۸۰۰

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - سبزه میدان - بازار كفاش ها - ك. سیدولی - پ. 32

تلفن : ۵۵۶۰۱۸۲۴

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - خ. پاچنار - ك. سیدولی - پ. 35

تلفن : ۵۵۶۰۶۷۳۲

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - سبزه میدان - بازار كفاش ها - بازار سیدولی - پاساژ كلاهدوزان - پ. 12

تلفن : ۵۵۸۱۰۵۳۰

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی شمالی - پاساژ گوهر - پ. 3

تلفن : ۳۳۱۱۱۷۱۸

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - خ. پاچنار - ك. سیدولی - پ. 83

تلفن : ۵۵۶۳۳۲۴۵

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار توتون فروش ها - پ. 206

تلفن : ۵۵۶۰۲۲۷۹

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار پاچنار - پ. 101

تلفن : ۵۵۶۳۵۱۰۱

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - خ. پاچنار - ك. سیدولی - پاساژ وحید - پ. 39

تلفن : ۵۵۶۰۱۲۱۶

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - بعد از خیابان سعدی - پاساژ اروپا - طبقه همكف - پ. 6

تلفن : ۳۳۹۱۳۱۸۸

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - سبزه میدان - بازار كفاش ها - بازار سیدولی - جنب پاساژ كلاهدوزها - پ. 33

تلفن : ۵۵۶۲۴۳۰۹

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - خ. پاچنار - ك. سیدولی - پاساژ موسوی مهر - پ. 7

تلفن : ۵۵۶۱۵۸۹۷

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - سبزه میدان - ك. سیدولی منوچهرخانی - پاساژ برقعی - ط. دوم - پ. 14/2

تلفن : ۵۵۶۲۶۷۷۶

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار پاچنار - ك. سیدولی - جنب پاساژ موسوی - پ. 52

تلفن : ۵۵۶۱۹۷۸۱, ۵۵۸۰۴۸۸۷

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - خ. پاچنار - ك. سیدولی - پاساژ وحیدی - پ. 21

تلفن : ۵۵۶۳۰۴۲۶

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - خ. پاچنار - ك. سیدولی - پاساژ موسوی مهر - پ. 21

تلفن : ۵۵۸۰۵۷۴۰

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - بعد از خیابان سعدی - پاساژ اروپا - پ. 19 - طبقه همكف

تلفن : ۳۳۱۱۷۸۰۶

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - خ. پاچنار - ك. سیدولی - پاساژ وحید - پ. 29/1

تلفن : ۵۵۶۰۴۵۰۱

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - نرسیده به چهارراه گلوبندك - ك. منوچهرخانی - پ. 133

تلفن : ۵۵۶۲۸۹۸۳

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - ك. پاچنار - ك. سیدولی - پاساژ موسوی مهر - پ. 13 - ط. دوم

تلفن : ۵۵۶۳۵۵۹۹

منطقه ۱۲

كفش : كفاشی - لوازم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی شمالی - خ. مصباح - چهارراه سیدعلی - پ. 101

تلفن : ۷۷۵۳۵۱۷۷

منطقه ۱۲
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۴۲ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.