> بانک اطلاعات شرکت‌های گیربكس و دیفرانسیل
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۳۰۳ مورد

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سه راه آذری - ابتدای خیابان زرند - پاساژ 213 - ط. دوم - پ. 49

تلفن : ۶۶۶۲۸۵۱۷

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. سلیمانیه (حسینی) - پ. 10

تلفن : ۵۵۷۳۲۸۲۸, ۵~۵۵۷۰۴۰۵۴

منطقه ۱۰

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - روبروی دخانیات - خ. میرجلیلی - پ. 2/105

تلفن : ۵۵۴۰۴۹۲۶, ۲~۵۵۴۱۱۵۸۱

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - روبروی بانك ملی - پ. 630

تلفن : ۵۵۴۰۳۶۳۸, ۵۵۴۱۸۴۹۷

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - دوراهی قپان - مجتمع تجاری الجواد

تلفن : ۵۵۷۲۵۳۸۳, ۵۵۷۳۹۷۶۱

منطقه ۱۲

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - نرسیده به دخانیات - روبروی بانك صادرات - پ. 492

تلفن : ۵۵۴۰۳۲۳۲, ۵۵۴۱۶۵۳۹

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، مهرآباد جنوبی - ایستگاه فردوس - جنب مجتمع فنی فردوس - پ. 639

تلفن : ۶۶۶۱۰۴۴۲, ۶۶۶۲۶۸۵۵

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. سلیمانیه (حسینی) - پ. 4

تلفن : ۵۵۷۳۳۳۳۳

منطقه ۱۰

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - نرسیده به پل نواب - پ. 711

تلفن : ۵۵۴۱۶۶۷۸, ۵۵۴۱۹۲۰۴

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سه راه آذری - ابتدای خیابان زرند - مجتمع تجاری كاترپیلار - ط. اول - پ. 150

تلفن : ۶۶۶۹۴۱۵۳, ۶۶۶۹۶۰۳۰

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سه راه آذری - ابتدای خیابان زرند - پشت درمانگاه مشیری

تلفن : ۶۶۶۹۷۵۱۲, ۶۶۶۹۶۵۰۰, ۶۶۶۹۹۱۴۲

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، مهرآباد جنوبی - بعد از ایستگاه فردوس - روبروی بازار آهن تهران

تلفن : ۶۶۶۹۷۷۰۱

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. تیموری - خ. درویش - پ. 64

تلفن : ۵۵۷۳۶۲۱۳

منطقه ۱۰

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. حدادی - پ. 93

تلفن : ۵۵۷۳۴۹۷۱, ۵۵۷۷۱۸۷۵

منطقه ۱۰

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. مخصوص - جنب پاساژ مهرنیا - پ. 1/58

تلفن : ۵۵۴۱۶۲۱۶

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. سلیمانیه - بعد از چهاررا ربیعی - ش. 178

تلفن : ۵۵۷۰۴۶۱۲

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - بین خیابان نواب و چهارراه عرب شمالی - پ. 1032

تلفن : ۵۵۴۱۳۶۶۱, ۵۵۴۱۴۸۳۴, ۵۵۴۱۵۵۵۸

منطقه ۱۰

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - خ. میرجلیلی - پ. 197

تلفن : ۵۵۴۰۵۰۸۰

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - چهارراه عباسی - خ. شهیدنادر خیری - پ. 45و41

تلفن : ۵۵۴۰۲۱۹۳

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، شادآباد - خ. 17شهریور - نبش خیابان كاوش - پ. 370

تلفن : ۲~۶۶۸۰۹۴۷۱

منطقه ۱۸

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - بین خیابان سلیمانیه و تیموری - پ. 1499

تلفن : ۵۵۷۰۸۶۲۵

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، 45متری جاده قدیم كرج - ایستگاه فردوس - پ. 417

تلفن : ۶۶۶۱۳۳۵۵, ۶۶۶۰۰۲۵۵

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - چهارراه عباسی - ش. 677

تلفن : ۵۵۴۱۳۷۹۹, ۵۵۴۱۳۶۳۴

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سه راه آذری - خ. زرند - مجتمع تجاری كاترپیلار - ط. زیر همكف - پ. 45

تلفن : ۶۶۶۳۵۰۰۹, ۶۶۶۰۶۹۵۴

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. حدادی - پ. 79/1

تلفن : ۵۵۷۳۵۱۶۵

منطقه ۱۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۳۰۳ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.