> بانک اطلاعات شرکت‌های آلیاژهای فولادی | صفحه ۵
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۲۸ مورد

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، شادآباد - بازار آهن غرب تهران - بلوك 4 شمالی - پ. 136

تلفن : ۶۶۶۹۸۰۲۷

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - مجتمع تجاری پارس غدیر - ش. 48

تلفن : ۶۶۸۰۴۸۴۵

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، شادآباد - بازار آهن غرب تهران - بهاران 2 - بلوك 15 - جنب بانك ملت شعبه دمیر - پ. 10

تلفن : ۴~۶۶۲۱۱۰۲۳

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - مجتمع تجاری پارس غدیر - پ. 57

تلفن : ۶۶۸۱۱۳۹۲

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، شادآباد - بازار آهن غرب تهران - پاساژ 110 - پ. 15

تلفن : ۶۶۶۹۶۶۶۹

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - كیلومتر 7 - مجتمع تجاری پارس امیر - پ. 31

تلفن : ۶۶۸۰۶۸۲۹, ۶۶۸۱۶۹۸۵, ۶۶۸۱۴۲۹۴

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - كیلومتر 7 - مجتمع تجاری پارس امیر - پ. 17

تلفن : ۶۶۸۰۰۲۵۱, ۶۶۸۰۰۵۴۶

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - پ. 232

تلفن : ۵۵۳۱۸۲۷۱

منطقه ۱۵

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - كیلومتر 7 - مجتمع تجاری پارس امیر - پ. 3

تلفن : ۶۶۸۰۷۸۱۰, ۳~۶۶۸۲۸۰۵۲

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، شادآباد - بازار آهن غرب تهران - جنب بلوك 1 - مجتمع تجاری 110 - ط. فوقانی

تلفن : ۶۶۶۳۱۵۱۶

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار آهن غرب تهران - شادآباد - بلوك اردیبهشت - پ. 47

تلفن : ۶۶۶۳۶۴۴۶, ۶۶۶۹۳۵۱۵

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - مجتمع تجاری پارس غدیر - پ. 39

تلفن : ۲~۶۶۸۱۲۹۷۱

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 11 غربی اتحاد - بعد از تقاطع احسان - خ. 12بهمن - پ. 18

تلفن : ۵~۷۷۳۵۳۴۳۴

منطقه ۴

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - مجتمع تجاری پارس غدیر - پ. 58

تلفن : ۶۶۸۰۲۴۲۶, ۶۶۸۱۴۷۷۴

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قائم مقام فراهانی - ك. الوند - پ. 7

تلفن : ۷~۸۸۸۴۱۱۸۲, ۸۸۸۲۳۵۸۱, ۷~۸۸۸۳۹۳۲۶

منطقه ۶

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - كیلومتر 7 - مجتمع تجاری پارس امیر - پ. 38

تلفن : ۶۶۸۰۲۱۹۰, ۶۶۸۰۶۱۴۲, ۶۶۸۱۷۵۷۳, ۶۶۸۱۶۴۹۷

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - پاساژ پارس غدیر - پ. 71

تلفن : ۶۶۸۰۵۷۸۱, ۸~۶۶۷۹۰۰۳۷

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - كیلومتر 7 - مجتمع تجاری پارس امیر - پ. 68

تلفن : ۶۶۸۱۵۸۳۹, ۶۶۸۰۷۰۳۷, ۵۵۲۵۳۸۲۹

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، شادآباد - بازار آهن غرب تهران - بلوك 1 - پ. 13

تلفن : ۶۶۶۹۹۱۲۵, ۴~۶۶۶۲۷۰۸۳

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، شادآباد - بازار آهن غرب تهران - بلوك 12 شمالی - پ. 533

تلفن : ۶۶۶۹۱۵۱۲

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، شادآباد - بازار آهن غرب تهران - بلوك 10 شمالی - پ. 455

تلفن : ۶۶۶۹۲۳۹۲

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده آبعلی - خ. 35متری اتحاد - خ. 19 - پ. 64

تلفن : ۷۷۳۳۱۶۲۰, ۷۷۳۴۹۵۰۸

منطقه ۴

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - كیلومتر 5 مجتمع تجاری پارس امیر - پ. 47

تلفن : ۵~۶۶۸۱۰۷۷۴, ۶۶۸۰۲۸۴۸

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - كیلومتر 7 - مجتمع تجاری پارس امیر - پ. 42

تلفن : ۶۶۸۰۶۷۱۷, ۶۶۸۰۰۵۹۷

منطقه ۱۸

آهن و/یا فولاد : آلیاژهای فولادی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمطهری - بعد از قائم مقام فراهانی - پ. 290 - ط. چهارم

تلفن : ۸۸۳۰۹۷۹۶

منطقه ۶
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۲۸ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.