> بانک اطلاعات شرکت‌های گلیم و جاجیم
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

خرید و فروش گلیم قالی تخصص در امر اصلاح دارکشی وشستشوی انواع فرش

نشانی : ایران، کرمان، سیرجان، سیرجان بلوار مالک اشتر فروشگاه فرش

تلفن : 09131791040

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار كفاش ها - پ. 73

تلفن : ۵۵۶۲۴۴۶۶

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فردوسی شمالی - پ. 186

تلفن : ۶۶۷۱۲۱۷۸

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - ك. كبابی ها - سرای پارسا - ط. اول - پ. 24 و 30

تلفن : ۵۵۶۰۵۴۱۶

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - ك. كبابی ها - سرای جدای قدیم - ط. دوم - پ. 2/5

تلفن : ۵۵۶۰۵۷۹۴

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. محمدیه - خ. خیام شمالی - ساختمان فرش - ط. اول - پ. 89 و 90

تلفن : ۵۵۶۰۷۱۷۹

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - انتهای بازار كفاش ها - سرای اكبریه - ط. دوم - پ. 16

تلفن : ۵۵۶۳۰۷۹۳

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - ك. كبابی ها - سرای اعظم - ط. اول - پ. 26

تلفن : ۵۵۶۱۴۶۵۸

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - نرسیده به چهارراه طالقانی - روبروی هتل جهان - پ. 458

تلفن : ۶۶۴۱۳۲۲۸, ۶۶۹۶۸۵۲۷

منطقه ۶

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - ك. كبابی ها - جنب سرای اعظم - پ. 15

تلفن : ۵۵۶۳۶۴۲۴

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - ك. كبابی ها - سرای پارسا - طبقه همكف - پ. 5

تلفن : ۵۵۶۰۲۱۴۱

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. محمدیه - خ. خیام شمالی - بازار پاچنار - تقاطع سیدولی - پ. 58

تلفن : ۵۵۶۰۹۸۷۱

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. منوچهری - پاساژ زیبا - طبقه همكف - پ. 10

تلفن : ۳۳۹۱۷۰۱۲

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - ك. كبابی ها - سرای جدای قدیم - ط. دوم - پ. 25

تلفن : ۵۵۶۲۱۲۷۴

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. منوچهری - پاساژ زیبا - طبقه همكف - پ. 5

تلفن : ۳۳۱۱۱۴۹۱

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه كردستان - خ. 64 شرقی - مركز تجاری آ. اس. پ - پ. 1/32

تلفن : ۸۸۰۳۶۳۱۳

منطقه ۶

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. فلسطین - خ. فلسطین شمالی - نبش خیابان دمشق - پ. 219

تلفن : ۸۸۹۰۳۷۳۳

منطقه ۶

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - ك. كبابی ها - سرای اعظم - ط. اول - پ. 20

تلفن : ۵۵۶۱۹۳۰۳

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - انتهای بازار كفاش ها - ط. دوم سرای اكبریه - پ. 5

تلفن : ۵۵۶۲۳۱۹۰

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. محمدیه - خ. خیام شمالی - بازار پاچنار - پ. 148

تلفن : ۵۵۶۰۷۸۹۹

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - بعد از خیابان سعدی - خ. صف - ك. كنی - پ. 38

تلفن : ۳۳۹۰۲۸۱۱

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار عباس آباد - ك. كربلائی - پ. 10

تلفن : ۵۵۶۰۵۸۴۴

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. استادنجات الهی - روبروی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (شماره 1) - پ. 235

تلفن : ۸۸۹۰۸۵۷۵

منطقه ۶

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - ك. كبابی ها - سرای جدای قدیم - ط. دوم - پ. 23

تلفن : ۵۵۶۳۵۹۷۳

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : گلیم و/یا جاجیم

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار عباس آباد - ك. كبابی ها - سرای اعظم - طبقه همكف - پ. 23

تلفن : ۵۵۸۰۴۳۰۵

منطقه ۱۲

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.