> بانک اطلاعات شرکت‌های جارو
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

عرضه کننده انواع مواد ـ لوازم و دستگاه های نظافتی

نشانی : ایران، تهران، تهران، کرج ـ خیابان مظاهری ـ خیابان هفتم ـ فروشگاه جهان پاک

تلفن : 02632212432- 02632212419 -09109114250

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - بین میدان محمدیه و چهارراه مولوی - نرسیده به كوچه ذكایی - روبروی مسجد امام حسین - پ. 534

تلفن : ۵۵۸۰۷۶۰۶

منطقه ۱۲

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 17شهریور - م. كلانتری - خ. درودیان - پ. 147

تلفن : ۳۳۷۸۲۳۳۸

منطقه ۱۴

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صاحب جمع - پ. 115

تلفن : ۳۳۱۲۷۰۰۴

منطقه ۱۲

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. صاحب جمع - پ. 346

تلفن : ۵۵۶۰۴۶۰۱

منطقه ۱۲

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صاحب جمع - بین بنگاه لاری والبرز - پ. 121

تلفن : ۳۳۵۵۸۴۳۸

منطقه ۱۲

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - نرسیده به چهارراه مولوی - روبروی سرای گلشن - پ. 83

تلفن : ۳۳۱۲۳۵۶۴

منطقه ۱۲

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. صاحب جمع - ك. طاهری كاشانی - پ. 176

تلفن : ۵۵۸۰۳۵۰۱

منطقه ۱۲

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - روبروی پارك ملت - جنب پلاك 1431

تلفن : ۲۲۰۵۰۳۹۲

منطقه ۳

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - نرسیده به چهارراه مولوی - پ. 288

تلفن : ۳۳۵۶۳۱۰۹

منطقه ۱۲

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. صاحب جمع - پ. 164

تلفن : ۵۵۶۳۰۲۵۵

منطقه ۱۲

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صاحب جمع - روبروی مسجد نوری - پ. 201

تلفن : ۳۳۵۵۹۲۸۵

منطقه ۱۲

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - روبروی سیداسماعیل - پ. 255

تلفن : ۳۳۵۵۳۵۸۱

منطقه ۱۲

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. صاحب جمع - ك. جزمانی - پ. 1

تلفن : ۵۵۸۱۰۹۱۲

منطقه ۱۲

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خاوران - خ. هاشم آباد - خ. قربانی - جنب مسجد قمر بنی هاشم

تلفن : ۳۳۷۲۱۵۰۴

منطقه ۱۵

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. رباط كریم - پ. 382

تلفن : ۵۵۶۶۱۳۴۰

منطقه ۱۱

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صاحب جمع - جنب بنگاه البرز 2 - پ. 97

تلفن : ۳۳۱۲۹۶۲۲

منطقه ۱۲

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. صاحب جمع - پ. 246

تلفن : ۵۵۶۲۷۵۴۱

منطقه ۱۲

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قیام - ابتدای خیابان مولوی - پ. 10

تلفن : ۳۳۵۵۲۹۵۲

منطقه ۱۲

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه نظام آباد - خ. مدنی - خ. محمودی - پ. 239

تلفن : ۷۷۵۵۵۴۱۵

منطقه ۷

لوازم خانگی : جارو - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. صاحب جمع - نبش كوچه واحدی - پ. 314

تلفن : ۵۵۶۲۰۱۶۵

منطقه ۱۲

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.