> بانک اطلاعات شرکت‌های نبات وآب نبات
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۸۰ مورد

تولید نبات چوبی وشاخه/نقل /پولکی/گز/پشمک و . . .

نشانی : ایران، قم، قم، قم ـ جاده اراک ـ بلوار امام رضاـنرسیده به پیج فردوس ـروبروی سوهان صبوری

تلفن : ۰۲۵۱-۸۸۲۵۹۴۹

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. گمرك - خ. هلال احمر - پ. 544

تلفن : ۵۵۶۴۶۸۵۴

منطقه ۱۱

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - پاساژ سعادت - روبروی بانك كشاورزی - پ. 711 - ط. زیرهكف - ش. 12

تلفن : ۵۵۶۲۳۱۳۲

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - بازار حضرتی - ك. احمدی - پاساژ ایران - پ. 66

تلفن : ۵۵۶۰۸۴۵۶

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - بازار حضرتی - ك. موسوی - سرای رازی

تلفن : ۵۵۶۰۳۸۷۱

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - بازار حضرتی - ك. موسوی - سرای رازی - پ. 26

تلفن : ۵۵۶۲۲۲۴۸

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار حضرتی - ك. افشارها - پ. 72

تلفن : ۵۵۸۰۶۷۸۰

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم كرج - كیلومتر 7

تلفن : ۸~۶۶۲۵۰۳۰۷

منطقه ۱۸

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - بازار نجارها - سرای گلشن - پ. 4

تلفن : ۵۵۶۰۷۱۰۰

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، كارخانه: تبریز - كیلومتر 35 جاده آذرشهر - شهرك صنعتی شهیدسلیمی

تلفن : (۰۴۱۲) ۵~۴۴۳۲۸۰۲۱

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار چهل تن - سرای مستوفی - پ. 29

تلفن : ۵۵۶۳۹۲۷۵

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد شرقی - ك. تكیه - جنب مسجد امام حسن مجتبی - پ. 296

تلفن : ۳۳۵۵۴۹۸۸

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، مولوی - باغ فردوس - ك. شهیدافتخاریان - پ. 23 و 25

تلفن : ۵۵۶۳۱۹۸۹, ۵۵۱۶۱۵۶۷

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - بازار حضرتی - سرای عالم شكن - پ. 15

تلفن : ۵۵۸۱۱۰۵۲

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - بازار نجارها - جنب سرای گلشن - پ. 41

تلفن : ۵۵۶۰۴۷۷۴

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. بوذرجمهری - انتهای بازار آهنگرها - بازار چهل تن - ك. غریبان - پ. 183

تلفن : ۵۵۶۲۷۸۰۱, ۵۵۸۹۱۷۴۰, ۵۵۸۹۱۷۳۰

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - ابتدای بازار حضرتی - پ. 9

تلفن : ۵۵۶۳۶۷۹۷, ۵۵۱۶۰۱۶۲

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - بازار حضرتی - ك. موسوی (ارامنه) - پ. 13

تلفن : ۵۵۶۲۳۳۸۷

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - بازار حضرتی - ك. مولوی - پ. 87

تلفن : ۵۵۶۲۶۳۶۵

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - بازار حضرتی - ك. موسوی - پ. 23

تلفن : ۵۵۶۳۱۹۲۶

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - بازار حضرتی - ك. احمدی - پاساژ فجر - ط. زیرین

تلفن : ۵۵۸۰۹۳۰۰

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پیروزی - ایستگاه صددستگاه - خ. محصل - پ. 27

تلفن : ۳۳۳۵۹۱۲۱

منطقه ۱۳

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه مولوی - بازار امین السلطان - جنب سرای تبریزیان - پ. 73

تلفن : ۵۵۶۰۴۷۱۴

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - چهارراه مولوی - بازار حضرتی - ك. ابوالفتح - پ. 17

تلفن : ۵۵۶۰۴۵۷۳

منطقه ۱۲

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - بازار نجارها - جنب سرای گلشن - پ. 8

تلفن : ۵۵۶۰۶۳۲۴

منطقه ۱۲
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۸۰ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.