> بانک اطلاعات شرکت‌های چوب و تخته
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۸۲ مورد

فروش تخته نراد و راش روسی

نشانی : ایران، تهران، تهران، پل چوبی خیابان گرامی پلاک 4

تلفن : 77628343 - 77631799

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. سپاه جنوبی - پ. 146 و 148

تلفن : ۷۷۶۰۴۷۹۵, ۷۷۶۰۹۸۷۱

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. نامجوی جنوبی - پ. 129

تلفن : ۷۷۵۳۹۳۷۵

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، پل چوبی - ابتدای خیابان ابن سینا - پ. 25

تلفن : ۷۷۵۰۶۲۴۱

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. نامجوی جنوبی - پ. 106 و 108

تلفن : ۷۷۵۰۹۶۲۱

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. ابن سینا - خ. مازندران - پ. 263

تلفن : ۷۷۵۰۷۰۶۵

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بولوار پروین - خ. 212 شرقی - پ. 248

تلفن : ۷۷۳۳۰۰۱۹

منطقه ۴

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. هنگام - بالاتر از سازمان آب - نبش كوچه 2 - پ. 540

تلفن : ۷۷۴۴۱۰۵۴

منطقه ۴

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - روبروی دخانیات - پ. 592

تلفن : ۵۵۴۱۶۳۳۶

منطقه ۱۱

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، دروازه شمیران - خ. سپاه - پ. 386

تلفن : ۷۷۵۲۷۵۰۹

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. سپاه جنوبی - پ. 102

تلفن : ۷۷۶۰۱۷۲۲, ۷۷۵۰۳۴۲۲

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. نامجو - پ. 124 و 126

تلفن : ۷۷۵۰۳۹۵۶

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه رسالت - خ. استادحسن بنا - بعد از سه راه پرتوی - پ. 255

تلفن : ۲۲۵۱۷۷۲۲, ۲۲۵۱۷۷۰۰

منطقه ۴

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پیروزی - خ. بهبهانی - م. سرآسیاب - م. آب موتور - خ. اكبرآبادی - پ. 57

تلفن : ۳۳۱۶۳۷۹۲

منطقه ۱۴

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، دروازه شمیران - خ. سپاه - پ. 129

تلفن : ۷۷۵۲۸۷۴۶

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. ابن سینا - خ. مازندران - پ. 391

تلفن : ۷۷۵۰۷۷۲۶

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. سپاه جنوبی - پ. 128 و 130

تلفن : ۷۷۶۰۳۶۶۹, ۷۷۵۲۷۸۹۴, ۷۷۶۳۴۶۳۹

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. نامجوی جنوبی - پ. 137

تلفن : ۷۷۵۰۶۳۲۰

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. نامجوی جنوبی - پ. 54/1

تلفن : ۷۷۶۰۳۶۷۵

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. نامجوی جنوبی - پ. 57

تلفن : ۷۷۶۰۷۳۹۲

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. نامجوی جنوبی - پ. 56

تلفن : ۷۷۵۰۶۳۰۹

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. نامجو - طبقه همكف - واحد 3 - پ. 111

تلفن : ۷۷۶۰۳۴۹۱

منطقه ۷

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. نامجوی جنوبی - پ. 2/108

تلفن : ۷۷۵۰۹۰۱۳

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مازندران - بین خیابان كفایی امانی و ناطقی - پ. 230

تلفن : ۷۷۶۰۳۶۶۸

منطقه ۱۲

چوب و تخته - تولید و/یا فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. ابن سینا - خ. مازندران - پ. 261

تلفن : ۷۷۶۰۲۷۷۴

منطقه ۱۲
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۸۲ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.