> بانک اطلاعات شرکت‌های ابزار صنعتی | صفحه ۵
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۹۳۶ مورد

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - جنب بیمارستان سینا - ك. شهیدمیرزای - پاساژ قدیر - پ. 1

تلفن : ۶۶۷۱۲۹۷۳, ۶۶۷۱۹۷۰۰

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - نرسیده به میدان حسن آباد - ك. میرزایی - جنب پاساژ غدیر - پ. 1

تلفن : ۶۶۷۱۹۷۰۰

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - پاساژ خیام - ط. اول - پ. 17

تلفن : ۶۶۷۲۴۳۴۵

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - نرسیده به میدان حسن آباد - ك. میرزایی - بازارچه راه حق - پ. 21

تلفن : ۶۶۷۱۴۴۳۶, ۶۶۷۱۱۳۱۲

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - نرسیده به میدان حسن آباد - ك. میرزائی - پ. 11

تلفن : ۶۶۷۰۲۳۹۰

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - ك. سلطانی (شكارچی) - پاساژ جعفری - پ. 9

تلفن : ۶۶۷۲۶۵۳۲

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - روبروی بیمارستان سینا - پاساژ تبریز - ط. دوم - پ. 13

تلفن : ۶۶۷۲۴۰۹۸

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - نرسیده به میدان حسن آباد - ك. میرزایی - جنب بازار راه حق - پ. 7

تلفن : ۶۶۷۰۷۷۷۸

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - نرسیده به میدان موزه - نبش كوچه جمشیدخان - پ. 98

تلفن : ۶۶۷۱۶۲۹۰, ۶۶۷۲۲۵۵۸

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - ش. 60

تلفن : ۶۶۴۰۹۱۸۶

منطقه ۱۱

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - بازار ابزار و یراق - طبقه بالای همكف - پ. 243

تلفن : ۶۶۷۲۵۸۴۱

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - ك. سلطانی - پاساژ جعفری - ط. زیرین - پ. 5

تلفن : ۶۶۷۱۹۰۸۰

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - بعد از خیابان خیام - پ. 6

تلفن : ۶۶۷۱۶۰۵۷

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر جنوبی - بعد از چهارراه لشگر - پ. 491

تلفن : ۵۵۴۱۰۸۲۵

منطقه ۱۱

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - نرسیده به میدان حسن آباد - ك. میرزایی - ك. انصاری - روبروی بازارچه ارك - پ. 12

تلفن : ۶۶۷۰۶۷۵۵, ۶۶۷۰۷۲۴۳

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. امام خمینی - ابتدای خیابان فردوسی - پاساژ طبس - طبقه همكف - پ. 1/8

تلفن : ۶۶۷۱۶۱۱۹

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - پاساژ نظام - ط. اول - ش. 201

تلفن : ۶۶۷۲۱۰۲۵

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - خ. كشاورزی - پ. 33

تلفن : ۶۶۷۱۱۹۵۸, ۶۶۷۲۶۰۴۱

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - ك. سلطانی - پ. 20

تلفن : ۶۶۷۲۸۲۸۲

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - نرسیده به میدان حسن آباد - روبروی مسجد مجد - پاساژ نوائی - ط. دوم - پ. 19

تلفن : ۶۶۷۲۲۶۹۰

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - نرسیده به میدان حسن آباد - ك. میرزائی - بازارچه ابزارآلات سینا - پ. 2 - طبقه همكف

تلفن : ۶۶۷۰۹۳۲۹, ۶۶۷۳۰۰۷۶

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - ك. جمشیدخان - پاساژ ایران - پ. 8/2 غربی - ط. دوم

تلفن : ۶۶۷۱۸۹۲۱

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - ك. جمشیدخواه - پاساژ ایران - پ. 7/2

تلفن : ۶۶۷۲۵۹۷۸

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. حسن آباد - ابتدای خیابان وحدت اسلامی - ساختمان شهاب - ط. دوم - پ. 6

تلفن : ۶۶۷۲۴۰۱۷

منطقه ۱۲

ابزار : صنعتی - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - روبروی بیمارستان سینا - پاساژ نظام - پ. 315

تلفن : ۶۶۷۱۸۶۹۹

منطقه ۱۲
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۹۳۶ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.